آموزش مفهومی ریاضی و آمار دهم رشته انسانی

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 10 ساعت
تعداد فصل ها 7 فصل
تعداد جلسات 20 جلسه
اساتید میر شهرام صدر
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش مفهومی ریاضی و آمار(1) دهم:

20 جلسه ی آموزشی شامل:

تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی
توسعه و غنی سازی مطالب کتاب درسی
حل تمرین های متنوع از کتاب درسی جهت یادگیری بهتر مفاهیم
تدریس سؤالات چالش برانگیز کتاب درسی
پوشش دهی کامل مطالب کتاب درسی

1- مدیر علمی دپارتمان ریاضی متوسطه دوم: حمیدرضا امیری (مولف کتاب درسی)
2- نویسنده سناریو آموزشی: میر شهرام صدر
3- مدرس: میر شهرام صدر

جلسات دوره ‌
چند اتحاد جبری و کاربردها - قسمت اول
39 دقیقه
چند اتحاد جبری و کاربردها - قسمت دوم
22 دقیقه
چند اتحاد جبری و کاربردها - قسمت سوم
30 دقیقه
عبارت های گویا
38 دقیقه
معادله و مسائل توصیفی
28 دقیقه
حل معادله درجه 2 و کاربردها - قسمت اول
29 دقیقه
حل معادله درجه 2 و کاربردها - قسمت دوم
27 دقیقه
معادله های شامل عبارت های گویا
29 دقیقه
مفهوم تابع
37 دقیقه
ضابطه های جبری تابع - قسمت اول
29 دقیقه
ضابطه های جبری تابع - قسمت دوم و نمودار تابع خطی
34 دقیقه
نمودار تابع درجه 2
37 دقیقه
گردآوری داده ها - قسمت اول
27 دقیقه
گردآوری داده ها - قسمت دوم
25 دقیقه
معیار های گرایش به مرکز
34 دقیقه
معیارهای پراکندگی
30 دقیقه
نمودارهای یک متغیره
21 دقیقه
نمودارهای چند متغیره
24 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال اول
39 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال دوم
41 دقیقه
اساتید دوره‌

میرشهرام صدر

سوابق اجرایی :
- مدير داخلی و برنامه‌ريز گروه رياضی متوسطه انتشارات مدرسه به مدت 5 سال
- دبیر انجمن معلمان ریاضی شهر تهران درسال 92 تا 96
- عضو شورای برنامه ریزی گروه ریاضی دفتر تالیف کتب درسی کشور از سال 92 تا اکنون 
- مولف کتاب های درسی ریاضی متوسطه اول و دوم دفتر تالیف کتب درسی
- مولف کتاب ریاضی و آمار دهم انسانی انتشارات مبتکران
- دبیر نمونه استانی(تهران ) سال 93-94