آموزش مفهومی علوم سوم

مدت دوره 7 ساعت
تعداد فصل ها 14 فصل
تعداد جلسات 17 جلسه
نام مدرس فرناز فهیمی امید
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره

آموزش علوم سوم دبستان

آموزش مفهومی علوم سوم دبستان شامل:

17 جلسه آموزشی شامل:

تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی
طرح و حل مثال های متنوع و تمرین های مهم و کلیدی کتاب درسی  
راهنمایی جهت حل تمرین ها و پرسش های کتاب درسی
حضور دانش آموز در کنار معلم جهت شبیه سازی کلاس درس
استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش

1- مدیر علمی دپارتمان علوم سوم ابتدایی: عزت السادات حسینی (مولف کتاب درسی)
2- نویسنده سناریوی آموزشی: فرناز فهیمی امید
3- مدرس: فرناز فهیمی امید

جلسات دوره ‌
خوراکی‌ها
20 دقیقه
مواد اطراف ما 1 - قسمت اول
21 دقیقه
مواد اطراف ما 1 - قسمت دوم
24 دقیقه
مواد اطراف ما 2 - قسمت اول
17 دقیقه
مواد اطراف ما 2 - بخش دوم
16 دقیقه
آب ماده‌ی پر ارزش
37 دقیقه
زندگی ما و آب
28 دقیقه
نور و مشاهده‌ی اجسام
33 دقیقه
جستجو کنیم و بسازیم
11 دقیقه
نیرو همه جا 1
19 دقیقه
نیرو همه جا 2
25 دقیقه
بکارید و ببینید - قسمت اول
21 دقیقه
بکارید و ببینید - قسمت دوم
17 دقیقه
هرکدام جای خود 1
23 دقیقه
هرکدام جای خود 2
26 دقیقه
از گذشته تا آینده
13 دقیقه
اساتید دوره‌

فرناز فهیمی امید

سوابق اجرایی:
- مولف کتاب ارزشیابی توصیفی انتشارات گل واژه
- مولف کتاب کمک آموزشی علوم دوم تا ششم ابتدایی انتشارات آبرنگ
- مولف کتاب راهنمای تدریس علوم برای معلمین دوم و سوم ابتدایی انتشارات گل واژه
- مولف کتاب علوم پایه های سوم تا ششم انتشارات کاگو