آموزش مفهومی زیست دهم

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 16 ساعت
تعداد فصل ها 9 فصل
تعداد جلسات 32 جلسه
مدرسین مازیار اعتمادزاده، بهمن فخریان، بهرام میرحبیبی
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش زیست دهم:

آموزش مفهومی زیست دهم 

32 جلسه آموزشی شامل:

تدریس مفهومی و سطر به سطر مطابق با اهداف کتاب درسی

تحلیل و بررسی فعالیت های کتاب زیست شناسی

حل نمونه سؤالات و تست های مختلف جهت آمادگی دانش آموزان در امتحانات

استفاده از شکل ها و انیمیشن های جذاب آموزشی جهت فهم بهتر مطالب

انجام کامل تشریح های (کالبد شکافی) زیست شناسی پایه دهم

 

1- مدیر علمی دپارتمان زیست شناسی متوسطه دوم: بهمن فخریان (مؤلف کتاب درسی)

2- نویسنده سناریوی آموزشی: مازیار اعتمادزاده، بهرام میرحبیبی

3- مدرس: مازیار اعتمادزاده، بهمن فخریان، بهرام میرحبیبی

جلسات دوره ‌
ساختار و عملکرد لوله گوارش ( بخش اول )
37 دقیقه
تشریح مری
11 دقیقه
ساختار و عملکرد لوله گوارش ( بخش دوم )
34 دقیقه
جذب مواد در دستگاه گوارش
23 دقیقه
تنظیم فعالیت دستگاه گوارش،تنوع گوارش در جانداران
51 دقیقه
سازو کار دستگاه تنفس در انسان
44 دقیقه
تشریح شش
16 دقیقه
تهویه ششی
38 دقیقه
تنوع تبادلات گازی
17 دقیقه
گردش مواد در بدن ( بخش اول )
27 دقیقه
تشریح قلب
39 دقیقه
گردش مواد در بدن ( بخش دوم )
29 دقیقه
رگهای خونی ( بخش اول )
29 دقیقه
رگهای خونی (بخش دوم)
19 دقیقه
خون
24 دقیقه
تنوع گردش مواد در جانداران
22 دقیقه
هم ایستایی و کلیه ها
26 دقیقه
تشریح کلیه
29 دقیقه
فرایند تشکیل ادرار و تخلیه آن
42 دقیقه
تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران
16 دقیقه
از یاخته تا گیاه ( بخش اول )
35 دقیقه
از یاخته تا گیاه ( بخش دوم )
27 دقیقه
از یاخته تا گیاه ( بخش سوم )
32 دقیقه
جذب و انتقال مواد در گیاهان ( بخش اول )
31 دقیقه
جذب و انتقال مواد در گیاهان ( بخش دوم )
14 دقیقه
جذب و انتقال مواد در گیاهان ( بخش سوم )
32 دقیقه
جذب و انتقال مواد در گیاهان ( بخش چهارم )
29 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال اول
28 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال دوم
39 دقیقه
اساتید دوره‌

بهرام میرحبیبی

سوابق اجرایی: 
- مولف دفتر تالیف فنی و حرفه ای
- مترجم کتب (بیوشیمی استرایر) (سلولی البرت) (بیولوژی کمپبل)( بیولوژی سولومون)
- طراح و گزینشگر آزمون های کانون
- مولف کتب آبی پر تکرار کار کانون

مازیار اعتمادزاده

سوابق اجرایی:
– طراح و گزینشگر آزمون های کانون
– مولف دفتر تالیف فنی و حرفه ای
– مترجم کتب بیوشیمی استرایر
– مترجم کتاب سلولی البرت
– مترجم کتاب بیولوژی سولومون
– مولف کتب آبی پر تکرار کار کانون