آموزش مفهومی علوم نهم-

آموزش مفهومی علوم نهم-
72,250 تومان 72,250 تومان

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 15 ساعت
تعداد فصل ها 16 فصل
تعداد جلسات 34 جلسه
مدرس محسن زاده-نامی-فهیمی-میرزایی
 
72,250 تومان 72,250 تومان

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش علوم نهم :

34 جلسه آموزشی شامل :

تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی
انجام آزمایش های کتاب درسی جهت درک بهتر مفاهیم
استفاده از انیمیشن های مختلف برای درک مطلب
حل مثال های مشابه فعالیت ها و تمرین های کتاب درسی
استفاده از اشکال مناسب برای یادگیری بهتر

 

مدیر علمی دپارتمان علوم ابتدایی و متوسطه اول: احمد احمدی و بهمن فخریان (مؤلفین کتاب درسی)

نویسنده سناریوی آموزشی: فرناز فهیمی امید، پگاه میرزایی، سعید محسن زاده و فرزاد نامی

مدرس: فرناز فهیمی امید، پگاه میرزایی، سعید محسن زاده و فرزاد نامی

جلسات دوره ‌
مواد و نقش آنها در زندگی - قسمت اول
33 دقیقه
مواد و نقش آنها در زندگی - قسمت دوم
18 دقیقه
پیوند ها و ترکیبات یونی و کوالانسی
46 دقیقه
چرخه طبیعی و نفت
20 دقیقه
اجزا نفت ، جداسازی و پسماندهای آن
36 دقیقه
مسافت و جابه جایی
17 دقیقه
تندی متوسط و لحظه ای
27 دقیقه
حرکت یکنواخت
16 دقیقه
سرعت لحظه ای و شتاب متوسط
15 دقیقه
نیرو ، نیروهای متوازن
23 دقیقه
قوانین حرکت
32 دقیقه
وزن و اصطکاک
26 دقیقه
زمین ساخت ورقه ای
20 دقیقه
آثاری از گذشته زمین
18 دقیقه
مفهوم فشار
18 دقیقه
فشار در مایعات
20 دقیقه
فشار درگازها
34 دقیقه
ماشین ساده ، گشتاور
20 دقیقه
مزیت مکانیکی
22 دقیقه
قرقره
28 دقیقه
چرخ دنده و سطح شیب دار
18 دقیقه
ستارگان و کهکشان ها
32 دقیقه
منظومه شمسی و سیارات
26 دقیقه
گوناگونی جانداران
24 دقیقه
دنیای گیاهان
34 دقیقه
جانوران بی مهره
27 دقیقه
جاندارانی با اندام حرکتی بند بند
31 دقیقه
انواع جانوران مهره دار
64 دقیقه
پستانداران
14 دقیقه
با هم زیستن (اکوسیستم )
39 دقیقه
حل نمونه سوالات - قسمت اول
42 دقیقه
حل نمونه سوالات - قسمت دوم
24 دقیقه
حل نمونه سوالات - قسمت سوم
26 دقیقه
حل نمونه سوالات - قسمت چهارم
23 دقیقه
اساتید دوره‌

سعید محسن زاده

سوابق اجرایی:
- تدریس در آموزشگاه های معتبر و مدارس کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
 

فرزاد نامی

سوابق اجرایی:
- مولف کتاب کار فیزیک ۲ انتشارات خیلی سبز
- مولف کتاب ماجراهای من و درسام فیزیک ۲ انتشارات خیلی سبز
- مولف کتاب کار علوم نهم انتشارات خیلی سبز
- مولف کتاب کار فیزیک پایه دهم رشته ریاضی و تجربی انتشارات خیلی سبز
- مولف کتاب کار فیزیک پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی انتشارات خیلی سبز
 

فرناز فهیمی امید

سوابق اجرایی:
- مولف کتاب ارزشیابی توصیفی انتشارات گل واژه
- مولف کتاب کمک آموزشی علوم دوم تا ششم ابتدایی انتشارات آبرنگ
- مولف کتاب راهنمای تدریس علوم برای معلمین دوم و سوم ابتدایی انتشارات گل واژه
- مولف کتاب علوم پایه های سوم تا ششم انتشارات کاگو