خلاقیت موسیقی و ترسیم فنی

150,000 تومان 127,000 تومان

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

تعداد جلسات 43 جلسه
اساتید سیما قبادی - حمیدرضا مظاهری
مدت دوره 23 ساعت
تعداد فراگیر 6 نفر
تعداد فصل ها 2 فصل
 
150,000 تومان 127,000 تومان

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
فیزیک صوت و مبانی موسیقی
44 دقیقه
وزن و ریتم
45 دقیقه
فاصله 1
39 دقیقه
فاصله 2
22 دقیقه
گام (ماژور و مینور دیزدار)
39 دقیقه
گام (ماژور و مینور بمل دار)
36 دقیقه
ادامه گام
45 دقیقه
هارمونی (آکوردهای3و 4و5 صدایی)
37 دقیقه
هارمونی(پیوند آکوردها و کادانس‌ها)
53 دقیقه
فرم در موسیقی 1
40 دقیقه
فرم در موسیقی 2
20 دقیقه
سازشناسی 1
41 دقیقه
سازشناسی 2
34 دقیقه
سازشناسی 3
12 دقیقه
سازشناسی 4
21 دقیقه
دستگاه‌های موسیقی ایرانی 1
11 دقیقه
دستگاه‌های موسیقی ایرانی 2
24 دقیقه
دستگاه‌های موسیقی ایرانی 3
29 دقیقه
اختصارات و نشانه‌ها در موسیقی
15 دقیقه
حل تست‌های کنکور
20 دقیقه
کنکور سال 96
30 دقیقه
کنکور سال 97
36 دقیقه
کنکور سال 98
30 دقیقه
احجام هندسی
20 دقیقه
ابزار و تجهیزات 1
34 دقیقه
ابزار و تجهیزات 2
25 دقیقه
ترسیمات پایه
30 دقیقه
تقارن
30 دقیقه
مثلث‌ها
37 دقیقه
چهارضلعی‌ها
25 دقیقه
چند ضلعی‌های منتظم
26 دقیقه
انواع خط و صفحه
28 دقیقه
دایره و بیضی
32 دقیقه
تصویرهای دو بعدی
41 دقیقه
تصویرهای سه بعدی
27 دقیقه
مجهول یابی
40 دقیقه
برش
29 دقیقه
اندازه گذاری
41 دقیقه
برخورد دو خط و خط و صفحه
30 دقیقه
نقشه کشی معماری 1
28 دقیقه
حل تست‌های کنکور 1
39 دقیقه
نقشه کشی معماری 2
29 دقیقه
حل تست‌های کنکور 2
28 دقیقه
حل تست‌های کنکور 3
18 دقیقه
حل تست‌های کنکور 4
26 دقیقه
اساتید دوره‌

حمیدرضا مظاهری

سوابق اجرایی:

- مؤلف کتاب های کمک آموزشی رشته های نقشه کشی عمومی ، رسم فنی و ..... انتشارات فرهنگی آموزشی قلم چی

- مدرس هنرستان و آموزشگاه های برتر تهران در زمینه رسم فنی و نقشه کشی

سیما قبادی

سوابق اجرایی:

- طراح سوالات ازمون های خلاقیت موسیقی کنکور هنر قلم چی

- مولف کتب درس خلاقیت موسیقی انتشارات آیندگان، ده استاد ، ایران سنجش ، ابی قلم چی ، سبز قلم چی