آموزش مفهومی فیزیک دوازدهم رشته ریاضی

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 23 ساعت
تعداد فصل ها 9 فصل
تعداد جلسات 76 جلسه
مدرس نیما نوروزی
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش فیزیک دوازدهم ریاضی

76 جلسه آموزشی شامل:

بررسی و تدریس مفهومی خط به خط کتاب درسی

حل مثال های متنوع برای درک بهتر مطالب

ارائه مفاهیم تکمیلی کتاب درسی ویژه دانش آموزان سخت کوش

استفاده از فیلم، انیمیشن و عکس جهت تعمیق مفاهیم کتاب درسی

 

مدیر علمی دپارتمان فیزیک متوسطه دوم: احمد احمدی (مؤلف کتاب درسی)

نویسنده سناریوی آموزشی: نیما نوروزی

مدرس: نیما نوروزی

 

در مورد آموزش مفهومی فیزیک(3) دوازدهم – ریاضی بیشتر بدانید :

دانش‌ آموزان با تهیه این مجموعه دی وی دی آموزشی فیزیک را مفهومی یاد می‌گیرند تا برای کنکور و امتحانات تشریحی هر چه بیشتر آماده بشوند. بر همین اساس در این مجموعه آموزشی خط به خط کتاب درسی به کمک مؤلفان کتاب درسی بررسی شده است و نکات و مسائل مربوط به این پایه ریز به ریز بررسی شده است و سؤالات تألیفی طراحی شده است.

در این محصول به تمامی نکات ریز و درشت کتاب فیزیک پایه دوازدهم پرداخته شده است و از آنجایی که دانش آموزان کنکوری در این پایه مشغول به تحصیل‌اند، در این محصول علاوه بر آموزش مفاهیم خط به خط کتاب درسی مفاهیم تستی هم آموزش داده می‌شود. همچنین مفاهیم پیچیده این کتاب در قالب فیلم‌ها و انیمیشن‌های آموزشی روز دنیا ساده سازی شده است تا دانش آموزان بتوانند مفاهیم فیزیک دوازدهم را عمیق و کامل یاد بگیرند

جلسات دوره ‌
ویژگی های محصول و روش استفاده از آن
5 دقیقه
مفاهیم اولیه حرکت
30 دقیقه
تندی و سرعت لحظه ای
22 دقیقه
حرکت با سرعت ثابت بر روی خط راست
24 دقیقه
نکات حرکت با سرعت ثابت
25 دقیقه
شتاب متوسط و لحظه ای
22 دقیقه
حرکت شتابدار با شتاب ثابت
24 دقیقه
نمودارهای حرکت شتابدار با شتاب ثابت
27 دقیقه
حل تمرین حرکت با شتاب ثابت
24 دقیقه
حرکت سقوط آزاد
19 دقیقه
حل تمرین حرکت سقوط آزاد
19 دقیقه
حل تمرین فصل حرکت بر خط راست
16 دقیقه
نیرو و قوانین نیوتون
26 دقیقه
نیروهای گرانش، وزن و مقاومت شاره
32 دقیقه
نیروی عمودی سطح و نیروی اصطکاک
25 دقیقه
نیروی سطح و نیروی کشش فنر
25 دقیقه
روش حل مسائل دینامیک
29 دقیقه
تعادل و تکانه
25 دقیقه
دینامیک پیشرفته - فراتر از سطح کتاب
21 دقیقه
مفاهیم اولیه حرکت دایره ای
21 دقیقه
نیروی مرکزگرا
23 دقیقه
حالات حرکت دایره ای یکنواخت
23 دقیقه
حرکت ماهواره
20 دقیقه
حل تمرین فصل دینامیک و حرکت دایره ای
15 دقیقه
مفاهیم اولیه حرکت هماهنگ ساده
26 دقیقه
سامانه جرم - فنر
25 دقیقه
انرژی در حرکت هماهنگ ساده
22 دقیقه
آونگ ساده
18 دقیقه
تشدید
16 دقیقه
مفاهیم اولیه موج - بخش اول
17 دقیقه
مفاهیم اولیه موج - بخش دوم
25 دقیقه
موج عرضی و مشخصه های آن - بخش اول
26 دقیقه
موج عرضی و مشخصه های آن - بخش دوم
22 دقیقه
امواج الکترومغناطیسی
19 دقیقه
موج طولی و مشخصه های آن
21 دقیقه
تندی صوت
18 دقیقه
شدت صوت و تراز شدت صوت
26 دقیقه
ادراک شنوایی و اثر دوپلر
28 دقیقه
حل تمرین فصل نوسان و موج
15 دقیقه
حل نمونه سوالات نیمسال اول
25 دقیقه
بازتاب موج - بخش اول
22 دقیقه
بازتاب موج - بخش دوم
21 دقیقه
شکست موج - بخش اول
25 دقیقه
شکست موج - بخش دوم
21 دقیقه
سراب و پاشیدگی نور
16 دقیقه
پراش موج
18 دقیقه
تداخل موج آبی،صوتی و نوری
21 دقیقه
امواج ایستاده
25 دقیقه
حل تمرین امواج ایستاده
22 دقیقه
امواج ایستاده در لوله های صوتی
13 دقیقه
حل تمرین فصل برهم کنش‌های موج
22 دقیقه
اثر فوتوالکتریک
19 دقیقه
نظریه کوانتومی
23 دقیقه
توجیه اثر فوتوالکتریک
19 دقیقه
قانون پایستگی انرژی در اثر فوتوالکتریک
20 دقیقه
طیف خطی
23 دقیقه
مدل های اتمی
11 دقیقه
مدل اتمی بور
24 دقیقه
طیف جذبی گاز هیدروژن اتمی
25 دقیقه
لیزر
16 دقیقه
آشنایی با فیزیک اتمی
20 دقیقه
ساختار هسته
24 دقیقه
انرژی بستگی هسته
20 دقیقه
پرتوزایی طبیعی
23 دقیقه
واپاشی پرتوزا و نیمه عمر
17 دقیقه
شکافت و گداخت هسته ای
26 دقیقه
آشنایی با فیزیک هسته ای
18 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال دوم
22 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.