آموزش مفهومی فیزیک دوازدهم رشته تجربی

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

مدت دوره 14 ساعت
تعداد فصل ها 6 فصل
تعداد جلسات 56 جلسه
مدرس نیما نوروزی
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش فیزیک دوازدهم تجربی

آموزش مفهومی فیزیک دوازدهم تجربی شامل:

56 جلسه آموزشی شامل:

تدریس خط به خط کتاب درسی

حل مثال های متنوع برای درک بهتر مطالب

ارائه مفهومی مطالب جهت افزایش قدرت تحلیل دانش آموزان

ارائه مفاهیم تکمیلی کتاب درسی ویژه دانش آموزان سخت کوش

استفاده از فیلم، انیمیشن و عکس جهت تعمیق مفاهیم کتاب درسی

جلسات دوره ‌
ویژگی های محصول و روش استفاده از آن
5 دقیقه
مفاهیم اولیه حرکت
30 دقیقه
تندی و سرعت لحظه ای
22 دقیقه
حرکت با سرعت ثابت بر روی خط راست
24 دقیقه
نکات حرکت با سرعت ثابت
25 دقیقه
شتاب متوسط و لحظه ای
22 دقیقه
حرکت شتابدار با شتاب ثابت
24 دقیقه
نمودارهای حرکت شتابدار با شتاب ثابت
27 دقیقه
حل تمرین حرکت با شتاب ثابت
24 دقیقه
حل تمرین فصل حرکت بر خط راست
27 دقیقه
مفهوم نیرو و قوانین نیوتون
26 دقیقه
نیروهای گرانش، وزن و مقاومت شاره
32 دقیقه
نیروی عمودی سطح و نیروی اصطکاک
25 دقیقه
نیروی سطح و نیروی کشش فنر
25 دقیقه
روش حل مسائل دینامیک
29 دقیقه
تعادل و تکانه
25 دقیقه
دینامیک پیشرفته - فراتر از سطح کتاب
21 دقیقه
حل تمرین فصل دینامیک
17 دقیقه
مفاهیم اولیه حرکت هماهنگ ساده
26 دقیقه
سامانه جرم - فنر
26 دقیقه
انرژی در حرکت هماهنگ ساده
22 دقیقه
آونگ ساده
18 دقیقه
تشدید
16 دقیقه
مفاهیم اولیه موج -قسمت اول
17 دقیقه
مفاهیم اولیه موج - قسمت دوم
25 دقیقه
موج عرضی و مشخصه های آن - بخش اول
26 دقیقه
موج عرضی و مشخصه های آن - بخش دوم
20 دقیقه
امواج الکترومغناطیسی
19 دقیقه
موج طولی و مشخصه های آن
22 دقیقه
تندی صوت
19 دقیقه
شدت صوت و تراز شدت صوت
26 دقیقه
اداراک شنوایی و اثر دوپلر
28 دقیقه
بازتاب موج - بخش اول
22 دقیقه
بازتاب موج - بخش دوم
21 دقیقه
شکست موج - بخش اول
26 دقیقه
شکست موج - بخش دوم
21 دقیقه
سراب و پاشیدگی نور
16 دقیقه
حل تمرین فصل نوسان و امواج
22 دقیقه
حل نمونه سوالات نیم سال اول
23 دقیقه
اثر فوتوالکتریک
19 دقیقه
نظریه کوانتومی
23 دقیقه
توجیه اثر فوتوالکتریک
19 دقیقه
طیف خطی
23 دقیقه
مدل های اتمی
11 دقیقه
مدل اتمی بور
24 دقیقه
طیف جذبی گاز هیدروژن اتمی
25 دقیقه
لیزر
15 دقیقه
ساختار هسته
24 دقیقه
انرژی بستگی هسته
20 دقیقه
پرتوزایی طبیعی
23 دقیقه
واپاشی پرتوزا و نیمه عمر
17 دقیقه
حل تمرین فصل آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای
18 دقیقه
اساتید دوره‌

نیما نوروزی

سوابق اجرایی:

- مدرس و كارشناس صدا وسيما،  فرصت برابر ، كارنامه ٢٠ شبكه آموزش و راديو جوان
- مدرس و مولف پرتيراژترين مجموعه آموزش فيزيك مفهومي كشور
- مولف، طراح و گزينشگر كانون فرهنگي آموزش قلم چي
- اولين مدرس كلاس هاي آنلاين كنكور در سال ٩٣
- مسئول صفحه ي آموزش و كنكور روزنامه هفت صبح
- مولف و مدرس دي وي دي هاي آموزش فيزيك شركت رهپويان دانش و انديشه 
- با ١٨ سال سابقه  تدريس در مدارس تهران و برگزار كننده همايش هاي يك روز يك مبحث در شهرستان هاي كشور