آموزش Excel (کودک و نوجوان)

150,000 تومان 75,000 تومان
مدت دوره 3 ساعت
تعداد فراگیر 5 نفر
تعداد فصل ها 14 فصل
تعداد جلسات 14 جلسه
مدرس دوره شیما دارستانی فراهانی
 
150,000 تومان 75,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
وارد کردن داده
14 دقیقه
کار با سطر و ستون
16 دقیقه
تنظیمات روی داده ها در سلول
32 دقیقه
کار با (sheet) کاربرگ
14 دقیقه
فرمول نویسی
13 دقیقه
توابع (بخش اول)
18 دقیقه
توابع (بخش دوم)
17 دقیقه
خطاها در اکسل
8 دقیقه
نمودار( chart)
9 دقیقه
ارتباط کاربرگ ها به یکدیگر
10 دقیقه
سناریو تمرینی -Hyperlink
17 دقیقه
نحوه چاپ فایل در اکسل
9 دقیقه
اساتید دوره‌