آموزش Powerpoint (کودک و نوجوان)

150,000 تومان 75,000 تومان
مدت دوره 4 ساعت
تعداد فصل ها 15 فصل
تعداد جلسات 15 جلسه
مدرس دوره شیما دارستانی فراهانی
 
150,000 تومان 75,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
تنظیمات محتوا
13 دقیقه
زبانه Home
17 دقیقه
زبانه insert، جدول
17 دقیقه
زبانه insert، بخش دوم
18 دقیقه
زبانه insert، بخش سوم
13 دقیقه
زبانه Design
11 دقیقه
زبانه Transition
12 دقیقه
زبانه Animation
13 دقیقه
سناریو تمرینی-1
27 دقیقه
سناریو تمرینی-2
23 دقیقه
نمودارهای موشن گرافیک
17 دقیقه
یاددداشت و بسته بندی فایل
9 دقیقه
مقایسه‌ی دو فایل
8 دقیقه
اساتید دوره‌