آموزش Word (کودک و نوجوان)

150,000 تومان 75,000 تومان
مدت دوره 4 ساعت
تعداد فصل ها 19 فصل
تعداد جلسات 19 جلسه
مدرس دوره شیما دارستانی فراهانی
 
150,000 تومان 75,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
بخش فونت (Font)
16 دقیقه
پاراگراف
15 دقیقه
style و find
9 دقیقه
جدول (table)
17 دقیقه
درج تصاویر(pictures)
10 دقیقه
شکل ها (shapes)
13 دقیقه
Header & Footer(سربرگ و پاورقی)
11 دقیقه
smart art
10 دقیقه
چارت (chart)
8 دقیقه
page background
12 دقیقه
layout
9 دقیقه
Mailings
11 دقیقه
view
7 دقیقه
سناریو تمرینی نمودار وSmart Art
15 دقیقه
Mailings(بخش دوم)
10 دقیقه
ایجاد فهرست در Word
7 دقیقه
املا و گرامر
7 دقیقه
اساتید دوره‌