با ما تماس بگیرید

02188176609

ایران مهارت_Network+

مدت دوره
15 ساعت
تعداد فصل ها
13 فصل
تعداد جلسات
43 جلسه
مدرس دوره
محمدرضا داعی
 
150,000 تومان

توضیحات دوره

جلسات دوره ‌

مقدمه ای بر Network+
مهارت های تخصصی شبکه_1
مهارت های تخصصی شبکه_2
مهارت های تخصصی شبکه_3
LAN و WAN چیست؟
انواع کابل شبکه
طرز سوکت زدن کابل Twisted Pair
کابل Coaxial و خصوصیات آن
طرز سوکت زدن BNC
مغهوم توپولوژی و نوع BUS
توپولوژی فیزیکی STAR
توپولوژی فیزیکی Ring
توپولوژی فیزیکی HYBRID و MESH
آدرس MAC ، مفهوم Duplex
تفاوت HUB و SWITCH
آشنایی با Router
پیکر بندی شبکه در ویندوز-1
پیکر بندی شبکه در ویندوز-2
پیکر بندی شبکه در ویندوز-3
پیکر بندی شبکه در ویندوز-4
policy ها در ویندوز
شبکه workgroup و Domain
طرز نصب یا ایجاد Domain-1
طرز نصب یا ایجاد Domain-2
نحوه Join یک کلاینت
DHCP و پیکر بندی آن
برنامه VMWare Workstation-1
برنامه VMWare Workstation-2
IPV4،مفاهیم،کلاسها
آشنایی با Subnetting_1
آشنایی با Subnetting_2
مفهوم و طبقه بندی IPV6-1
مفهوم و طبقه بندی IPV6-2
مفهوم و طبقه بندی IPV6-3
کابل فیبر نوری
شبکه Wireless LAN-1
شبکه Wireless LAN-2
لایه ها و مدل OSI
کارگاه عملی1-نحوه سوکت زدن RJ45
کارگاه عملی2-نحوه سوکت زدن BNC
کارگاه عملی3-تمرین Subnetting
کارگاه عملی4-پیکربندی شبکه بی سیم (WLAN)
اساتید دوره