ایران مهارت_Network+

150,000 تومان 75,000 تومان
مدت دوره 15 ساعت
تعداد فصل ها 13 فصل
تعداد جلسات 43 جلسه
مدرس دوره محمدرضا داعی
 
150,000 تومان 75,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
مقدمه ای بر Network+
17 دقیقه
مهارت های تخصصی شبکه_1
32 دقیقه
مهارت های تخصصی شبکه_2
33 دقیقه
مهارت های تخصصی شبکه_3
18 دقیقه
LAN و WAN چیست؟
15 دقیقه
انواع کابل شبکه
39 دقیقه
طرز سوکت زدن کابل Twisted Pair
14 دقیقه
کابل Coaxial و خصوصیات آن
13 دقیقه
طرز سوکت زدن BNC
7 دقیقه
مغهوم توپولوژی و نوع BUS
30 دقیقه
توپولوژی فیزیکی STAR
19 دقیقه
توپولوژی فیزیکی Ring
18 دقیقه
توپولوژی فیزیکی HYBRID و MESH
20 دقیقه
آدرس MAC ، مفهوم Duplex
31 دقیقه
تفاوت HUB و SWITCH
27 دقیقه
آشنایی با Router
32 دقیقه
پیکر بندی شبکه در ویندوز-1
36 دقیقه
پیکر بندی شبکه در ویندوز-2
18 دقیقه
پیکر بندی شبکه در ویندوز-3
22 دقیقه
پیکر بندی شبکه در ویندوز-4
15 دقیقه
policy ها در ویندوز
15 دقیقه
شبکه workgroup و Domain
16 دقیقه
طرز نصب یا ایجاد Domain-1
16 دقیقه
طرز نصب یا ایجاد Domain-2
17 دقیقه
نحوه Join یک کلاینت
20 دقیقه
DHCP و پیکر بندی آن
15 دقیقه
برنامه VMWare Workstation-1
24 دقیقه
برنامه VMWare Workstation-2
23 دقیقه
IPV4،مفاهیم،کلاسها
35 دقیقه
آشنایی با Subnetting_1
20 دقیقه
آشنایی با Subnetting_2
16 دقیقه
مفهوم و طبقه بندی IPV6-1
23 دقیقه
مفهوم و طبقه بندی IPV6-2
16 دقیقه
مفهوم و طبقه بندی IPV6-3
22 دقیقه
کابل فیبر نوری
13 دقیقه
شبکه Wireless LAN-1
29 دقیقه
شبکه Wireless LAN-2
22 دقیقه
لایه ها و مدل OSI
41 دقیقه
کارگاه عملی1-نحوه سوکت زدن RJ45
16 دقیقه
کارگاه عملی2-نحوه سوکت زدن BNC
10 دقیقه
کارگاه عملی3-تمرین Subnetting
16 دقیقه
کارگاه عملی4-پیکربندی شبکه بی سیم (WLAN)
24 دقیقه
اساتید دوره‌