آموزش زیست (3) ویژه‌ امتحانات نهایی

50,000 تومان
مدت دوره 4 ساعت
تعداد فراگیر 6 نفر
تعداد فصل ها 3 فصل
تعداد جلسات 12 جلسه
مدرس دوره محسن مرجانی
 
50,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
قسمت اول
20 دقیقه
قسمت دوم
23 دقیقه
قسمت سوم
18 دقیقه
قسمت چهارم
15 دقیقه
قسمت اول
23 دقیقه
قسمت دوم
25 دقیقه
قسمت سوم
22 دقیقه
قسمت چهارم
25 دقیقه
قسمت اول
25 دقیقه
قسمت دوم
19 دقیقه
قسمت سوم
22 دقیقه
قسمت چهارم
18 دقیقه
اساتید دوره‌

محسن مرجانی


سوابق اجرایی:
 مدرس فیلم های آموزشی درسنامه تشریحی و تستی درس زیست شناسی دوازدهم کانون فرهنگی آموزشی قلمچی(پروژه چهار گام
مدرس فیلم های آ موزشی شبه سوالات امت حانات نهایی و خرداد درس زیست شناسی کانون فرهنگی آموزشی قلم چی (شرکت لوح زرین قلم
 مدرس زیست شناسی همایش های ویژه کنكور در استان تهران، سیستان و بلوچستان، قزوین