آموزش حسابان (2) ویژه امتحانات نهایی

50,000 تومان
مدت دوره 4 ساعت
تعداد فصل ها 3 فصل
تعداد جلسات 12 جلسه
مدرس دوره مسعود نژاد مبشر
 
50,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
قسمت اول
20 دقیقه
قسمت دوم
20 دقیقه
قسمت سوم
19 دقیقه
قسمت چهارم
22 دقیقه
قسمت اول
20 دقیقه
قسمت دوم
19 دقیقه
قسمت سوم
18 دقیقه
قسمت چهارم
20 دقیقه
قسمت اول
19 دقیقه
قسمت دوم
18 دقیقه
قسمت سوم
19 دقیقه
قسمت چهارم
18 دقیقه
اساتید دوره‌

مسعود نژاد مبشر


سوابق اجرایی:
کارشناسی ریاضی محض شهید بهشتی
کارشناسی ارشد تهران
سابقه تدریس 19 سال
مولف 14 عنوان از کتاب های کنکور ، تیزهوشان از انتشارات ژرف اندیشان ، خبرگان ، فرهیختگان دانشگاه
دبیر15عنوان فیلم های آموزشی لوح دانش
دبیر مدارس تیزهوشان علامه حلی و فرزانگان (10 سال)