آموزش علوم و فنون ادبی (3) ویژه‌ امتحانات نهایی

50,000 تومان
مدت دوره 4 ساعت
تعداد فراگیر 5 نفر
تعداد فصل ها 3 فصل
تعداد جلسات 12 جلسه
مدرس دوره مسیح گرجی
 
50,000 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
قسمت اول
15 دقیقه
قسمت دوم
21 دقیقه
قسمت سوم
25 دقیقه
قسمت چهارم
18 دقیقه
قسمت اول
13 دقیقه
قسمت دوم
19 دقیقه
قسمت سوم
16 دقیقه
قسمت چهارم
23 دقیقه
قسمت اول
17 دقیقه
قسمت دوم
22 دقیقه
قسمت سوم
18 دقیقه
قسمت چهارم
23 دقیقه
اساتید دوره‌

مسیح گرجی


سوابق اجرایی:
مدرس زبان و ادبیات فارسی:

طراح آزمون های دات رخ/ طراح آزمون های کنکور ماز/ طراح آزمون های تیز هوشان/ بازبین علمی آزمون های کنکور گاج
سابقه ی تدریس در مدارس:
فرزانگان/ سعادت/ سما3/ انرژی هسته ای/ سپهر دانش/ سرای علم/ خجسته/ صبای نور/ پرتو دانش/ حسینیه/ دانش پژوه/ پیشگامان/ آینده ساز/ مائده/ پویندگان/ امیرالمومنین/ سرامدان دانش...
سابقه ی تدریس در آموزشگاه:
گاج/ قلم چی/ آینده ی برتر/ سرآمد/ شبکه/ آیین/ پیروزان/ پرگار (بوشهر)/ خرداد(اهواز)/ گروه آموزشی محیا(گناوه)/ رزمندگان(خرمشهر)/ قلم و اندیشه...