با ما تماس بگیرید

021-66659291

آموزش مفهومی زیست دوازدهم

مدت دوره
13 ساعت
تعداد فصل ها
11 فصل
تعداد جلسات
47 جلسه
مدرس
بهرام میرحبیبی
 

توضیحات دوره

آموزش زیست شناسی دوازدهم

آموزش مفهومی زیست شناسی دوازدهم شامل: 

47 جلسه آموزشی شامل:

تدریس مفهومی و سطر به سطر مطابق با اهداف کتاب درسی

تحلیل و بررسی فعالیت های کتاب درسی

استفاده از شکل ها و انیمیشن های جذاب آموزشی جهت فهم بهتر مطالب

پوشش دهی کامل مطالب کتاب درسی

حل نمونه سؤالات متنوع جهت آمادگی دانش آموزان در امتحانات

مدیر علملی دپارتمان زیست شناسی متوسطه دوم: بهمن فخریان (مؤلف کتاب درسی)

نویسنده سناریوی آموزشی: بهرام میرحبیبی

مدرس: بهرام میرحبیبی

در مورد آموزش مفهومی زیست شناسی (3) بیشتر بدانید :

پایه دوازدهم امسال برای اولین بار در سیستم آموزشی تجربه می‌شود و به همین خاطر هم دانش‌ آموزان و هم دبیران آشنایی زیادی با مفاهیم این پایه ندارند. مؤسسه رهپویان با توجه به جدید بودن کتب درسی و مفاهیم این پایه تحت نظر مؤلفان کتاب درسی آموزش مفهومی زیست شناسی(3) را تهیه و تدوین کرده‌ است.

برای استفاده بهتر از دی وی دی پیشنهاد می‌شود سؤالات مطرح شده در حین آموزش را ابتدا خودتان پاسخ بدهید و در ادامه پاسخ مدرس را بررسی کنید. حتما دانش‌ آموزان توجه داشته باشند که در هنگام تماشای ویدئوها دفتر و خودکار به همراه داشته باشند و نکات را یادداشت کنند. دست کم یک بار روخوانی کتاب پیش از مشاهده آموزش‌ها درک مفاهیم را برای شما ساده‌تر می‌کند.

جلسات دوره

عامل اصلی انتقال صفات وراثتی، مولکول دنا است، ساختار اسید نوکلئیک
تلاش برای کشف ساختار مولکولی دنا، رنا و انواع آن، ژن چیست، دخالت نوکلئوتیدها در واکنش های سوخت و سازی
طرح های مختلف همانندسازی، عوامل و مراحل همانندسازی، همانندسازی در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها
ساختار آمینواسیدها، پیوند پیتیدی آمینواسیدها را به یکدیگر متصل می کند، سطوح مختلف ساختاری در پروتئین
نقش پروتئین ها ، آنزیم ها
حل تمرین فصل مولکول‌های اطلاعاتی
دنا چگونه آمینواسیدهای پلی پپتید را تعیین می کند، نقش ملکول رنا، مراحل رونویسی
رناهای ساخته شده دچار تغییر می شوند، شدت و میزان رونویسی
تبدیل زبان نوکلئیک اسیدی رنا به پلی پپتید، رنای ناقل، ریبوزوم، مرحله آغاز ترجمه
ادامه و پایان ترجمه، محل پروتئین سازی، سرعت و مقدار پروتئین سازی
تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها
تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها
حل تمرین فصل جریان اطلاعات در یاخته
گروه خونی Rh
مبنای گروه خونی ABO، بارزیت ناقص
صفات اتوزومی، صفات وابسته به جنس
صفات پیوسته و ناپیوسته، صفات تک جایگاهی و چندجایگاهی، اثر محیط
حل تمرین فصل انتقال اطلاعات در نسل‌ها
انواع جهش
خزانه ژنی
حفظ گوناگونی در جمعیت
شواهد تغییر گونه
گونه زایی
حل نمونه سوالات نیمسال اول
تنفس یاخته ای، ATP مولکول پرانرژی، ساخته شده ATP
گلیکولپز، میتوکندری مقصد پیرووات
چرخه کربس - تشکیل ATP بیشتر
مروری بر تنفس هوازی، بازده انرژیایی تنفس هوازی، تنظیم تنفس هوازی
تنفس بی هوازی
برگ ساختار تخصص یافته برای فتوسنتز
واکنش وابسته به نور
واکنش مستقل از نور
تنفس نوری و گیاهان C4
گیاهان CAM و سایر تولیدکنندگان
زیست فناوری چیست، اصل و فرآیندهای زیست فناوری
اصول مهندسی ژنتیک
افزایش پایداری پروتئین، مهندسی بافت
کاربرد زیست فناوری در کشاورزی، پزشکی و در تولید جانداران تراژنی
رفتارهای غریزی
یادگیری و رفتار
رفتارهای زادآوری
غذایابی، قلمروطلبی، مهاجرت و ...
ارتباط بین جانوران، زندگی گروهی و رفتار دگرخواهی
حل نمونه سوالات نیمسال دوم
اساتید دوره
بهرام میرحبیبی

سوابق اجرایی: 
- مولف دفتر تالیف فنی و حرفه ای
- مترجم کتب (بیوشیمی استرایر) (سلولی البرت) (بیولوژی کمپبل)( بیولوژی سولومون)
- طراح و گزینشگر آزمون های کانون
- مولف کتب آبی پر تکرار کار کانون

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید