آموزش مفهومی ریاضی اول دبستان

مدت دوره 9 ساعت
تعداد فصل ها 25 فصل
تعداد جلسات 50 جلسه
مدرس دوره نسرین اسمعیل زاده اسدی
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش ریاضی اول :

50 جلسه آموزشی ریاضی اول شامل :

  • آموزش مفهومی و عملکردی تمام درس‌های کتاب ریاضی
  • ارائه آموزش در دو جلسه برای هر درس به منظور پوشش‌دهی تمام محتواهای کتاب درسی
  • استفاده از شخصیت‌های جذاب کودکانه برای ارتباط بهتر با دانش‌آموزان
  • بهره‌گیری از روش پرسش و پاسخ به منظور پرورش تفکر دانش‌آموزان

       سرگروه: فرزاد یوسفی

       مدرس: نسرین اسمعیل زاده اسدی

جلسات دوره ‌
درس 1 - بخش اول
9 دقیقه
درس 1 - بخش دوم
10 دقیقه
درس 2 - بخش اول
10 دقیقه
درس 2 - بخش دوم
9 دقیقه
درس 3 - بخش اول
11 دقیقه
درس 3 - بخش دوم
10 دقیقه
درس 4 - بخش اول
13 دقیقه
درس 4 - بخش دوم
10 دقیقه
درس 5 - بخش اول
8 دقیقه
درس 5 - بخش دوم
10 دقیقه
درس 6 - بخش اول
7 دقیقه
درس 6 - بخش دوم
9 دقیقه
درس 7 - بخش اول
9 دقیقه
درس 7 - بخش دوم
7 دقیقه
درس 8 - بخش اول
9 دقیقه
درس 8 - بخش دوم
8 دقیقه
درس 9 - بخش اول
8 دقیقه
درس 9 - بخش دوم
8 دقیقه
درس 10 - بخش اول
14 دقیقه
درس 10 - بخش دوم
9 دقیقه
درس 11 - بخش اول
11 دقیقه
درس 11 - بخش دوم
8 دقیقه
درس 12 - بخش اول
14 دقیقه
درس 12 - بخش دوم
11 دقیقه
درس 13 - بخش اول
19 دقیقه
درس 13 - بخش دوم
15 دقیقه
درس 14 - بخش اول
12 دقیقه
درس 14 - بخش دوم
10 دقیقه
درس 15 - بخش اول
8 دقیقه
درس 15 - بخش دوم
7 دقیقه
درس 16 - بخش دوم
10 دقیقه
شمارش اعداد 1 تا 20
3 دقیقه
درس 17 - بخش اول
11 دقیقه
درس 17 - بخش دوم
11 دقیقه
درس 18 - بخش اول
10 دقیقه
درس18 - بخش دوم
11 دقیقه
درس 19 - بخش اول
13 دقیقه
درس 19 - بخش دوم
13 دقیقه
درس 20 - بخش اول
10 دقیقه
درس 20 - بخش دوم
18 دقیقه
درس 21 - بخش اول
11 دقیقه
درس 21 - بخش دوم
10 دقیقه
درس 22 - بخش اول
12 دقیقه
درس 22 - بخش دوم
12 دقیقه
درس 23 - بخش اول
13 دقیقه
درس 23 - بخش دوم
15 دقیقه
درس 24 - بخش اول
10 دقیقه
درس 24 - بخش دوم
10 دقیقه
درس 25 - بخش اول
10 دقیقه
درس 25 - بخش دوم
12 دقیقه
اساتید دوره‌

نسرین اسمعیل زاده اسدی

سوابق اجرایی:

- معلم پیش دبستانی و پایه اول مدرسه سرای دانش (قلم چی)
- معلم پایه دوم دبستان مدرسه بهار پروانه
-  معلم پایه اول دبستان رویا

سوابق آموزشی :
- دوره آموزشی شناخت اختلال شخصیت
-  دوره آموزشی تشخیص و درمان مشکلات رفتاری کودکان براساس نظریه آدلر و درایکورس 
-  دوره آموزشی رفع اشکال اول ابتدائی
-  دوره آموزشی تشریح نحوه مشاوره ازدواج 
- دوره آموزشی رفع اشکال دوم ابتدائی