آموزش مفهومی علوم دوم دبستان

مدت دوره 3 ساعت
تعداد فصل ها 14 فصل
تعداد جلسات 26 جلسه
مدرس دوره سپیده مهدی پور
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش علوم دوم:

26 جلسه آموزشی علوم دوم شامل :

  • انجام تمامی آزمایش‌های کتاب درسی به منظور آموزش مفهومی محتوای کتاب درسی
  • بررسی صفحه به صفحه کتاب درسی و ارائه محتوا به روش پرسش و پاسخ
  • استفاده از شخصیت‌ها و فضای کودکانه برای برقراری ارتباط موثر با دانش‌آموز در فرایند یادگیری

       مدرس: سپیده مهدی پور

جلسات دوره ‌
هوای سالم ، آب سالم - بخش اول
9 دقیقه
هوای سالم ، آب سالم - بخش دوم
9 دقیقه
زندگی ما و گردش زمین -1 - بخش اول
9 دقیقه
زندگی ما و گردش زمین -1 - بخش دوم
9 دقیقه
پیام رمز را پیدا کن -1 - بخش اول
9 دقیقه
پیام رمز را پیدا کن -1 - بخش دوم
7 دقیقه
زندگی ما و گردش زمین -2 - بخش اول
8 دقیقه
زندگی ما و گردش زمین -2 - بخش دوم
9 دقیقه
پیام رمز را پیدا کن -2 - بخش اول
7 دقیقه
پیام رمز را پیدا کن -2 - بخش دوم
9 دقیقه
اگر تمام شود... - بخش اول
7 دقیقه
اگر تمام شود... - بخش دوم
10 دقیقه
بسازیم و لذت ببریم!
6 دقیقه
سرگذشت دانه - بخش اول
10 دقیقه
سرگذشت دانه - بخش دوم
7 دقیقه
درون آشیانه ها - بخش اول
6 دقیقه
درون آشیانه ها - بخش دوم
8 دقیقه
من رشد می کنم - بخش اول
7 دقیقه
من رشد می کنم - بخش دوم
6 دقیقه
برای جشن آماده شویم - بخش اول
8 دقیقه
برای جشن آماده شویم - بخش دوم
8 دقیقه
بعد از جشن - بخش اول
7 دقیقه
بعد از جشن - بخش دوم
7 دقیقه
از گذشته تا آینده (نان) - بخش اول
7 دقیقه
از گذشته تا آینده (نان) - بخش دوم
6 دقیقه
اساتید دوره‌