آموزش مفهومی فارسی سوم دبستان

مدت دوره 7 ساعت
تعداد فراگیر 6 نفر
تعداد فصل ها 9 فصل
تعداد جلسات 35 جلسه
مدرس دوره ساناز نادری شیران
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش فارسی سوم:

35 جلسه آموزشی فارسی سوم  شامل :

  • بررسی خط به خط کتاب درسی فارسی پایه سوم و آموزش تمامی مفاهیم گنجانده‌شده در کتاب درسی
  • بهره‌گیری از روش تعامل و پرسش و پاسخ برای فعال کردن ذهن کودک و یادگیری بهتر
  • استفاده از فضای کودکانه و همچنین شخصیت‌های کودکانه به منظور برقراری ارتباط بهتر کودک با فیلم‌های آموزشی

       سرگروه: فرزاد یوسفی

       مدرس: فرزاد یوسفی

جلسات دوره ‌
محلّه ی ما - بخش اول
14 دقیقه
محلّه ی ما - بخش دوم
11 دقیقه
زنگ ورزش - بخش اول
11 دقیقه
زنگ ورزش - بخش دوم
19 دقیقه
آسمان آبی، طبیعت پاک - بخش اول
12 دقیقه
آسمان آبی، طبیعت پاک - بخش دوم
15 دقیقه
آواز گنجشک - بخش اول
13 دقیقه
آواز گنجشک - بخش دوم
15 دقیقه
بلدرچین و برزگر - بخش اول
11 دقیقه
بلدرچین و برزگر - بخش دوم
8 دقیقه
فداکاران - بخش اول
16 دقیقه
فداکاران - بخش دوم
9 دقیقه
کار نیک - بخش اول
9 دقیقه
کار نیک - بخش دوم
18 دقیقه
پیراهن بهشتی - بخش اول
10 دقیقه
پیراهن بهشتی - بخش دوم
10 دقیقه
بوی نرگس - بخش اول
9 دقیقه
بوی نرگس - بخش دوم
18 دقیقه
یار مهربان - بخش اول
12 دقیقه
یار مهربان - بخش دوم
6 دقیقه
نویسنده ی بزرگ - بخش اول
9 دقیقه
نویسنده ی بزرگ - بخش دوم
19 دقیقه
ایران عزیز - بخش اول
11 دقیقه
ایران عزیز - بخش دوم
10 دقیقه
درس آزاد
9 دقیقه
ایران آباد - بخش اول
11 دقیقه
ایران آباد - بخش دوم
18 دقیقه
دریا - بخش اول
9 دقیقه
دریا - بخش دوم
9 دقیقه
اگر جنگل نباشد - بخش اول
9 دقیقه
اگر جنگل نباشد - بخش دوم
11 دقیقه
چشم های آسمان - بخش اول
9 دقیقه
چشم های آسمان - بخش دوم
22 دقیقه
نیایش
5 دقیقه
اساتید دوره‌