آموزش مفهومی فارسی چهارم دبستان

مدت دوره 6 ساعت
تعداد فصل ها 9 فصل
تعداد جلسات 38 جلسه
مدرس دوره کیانا اسمعیلی فومنی
 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

آموزش فارسی چهارم :

38 جلسه آموزشی فارسی چهارم شامل :

  • استفاده از داستان‌های مرتبط با هر درس برای ایجاد انگیره و برقراری ارتباط دانش‌آموز با محتوای آموزشی
  • آموزش صفحه به صفحه کتاب فارسی به همراه فعالیت‌ها و تمرینات پایانی هر درس
  • بهره‌گیری از کاراکترها و شخصیت‌های کودکانه به منظور ارائه جذاب محتوا و برقراری ارتباط کودک با فیلم‌های آموزشی

       مدرس: کیانا اسمعیلی فومنی

جلسات دوره ‌
آفريدگار زيبايي - بخش اول
14 دقیقه
آفريدگار زيبايي - بخش دوم
9 دقیقه
كوچ پرستوها - بخش اول
17 دقیقه
كوچ پرستوها - بخش دوم
16 دقیقه
راز نشانه ها - بخش اول
8 دقیقه
راز نشانه ها - بخش دوم
7 دقیقه
ارزش علم - بخش اول
7 دقیقه
ارزش علم - بخش دوم
4 دقیقه
رهايي از قفس - بخش اول
11 دقیقه
رهايي از قفس - بخش دوم
8 دقیقه
رهايي از قفس - بخش سوم
12 دقیقه
آرش كمانگير - بخش اول
10 دقیقه
آرش كمانگير - بخش دوم
5 دقیقه
مهمان شهر ما - بخش اول
8 دقیقه
مهمان شهر ما - بخش دوم
7 دقیقه
مهمان شهر ما - بخش سوم
14 دقیقه
درس آزاد
5 دقیقه
درس آزاد
4 دقیقه
باغچه ي اطفال - بخش اول
11 دقیقه
باغچه ي اطفال - بخش دوم
8 دقیقه
فرمانده دلها - بخش اول
8 دقیقه
فرمانده دلها - بخش دوم
7 دقیقه
اتفاق ساده - بخش اول
5 دقیقه
اتفاق ساده - بخش دوم
11 دقیقه
اتفاق ساده - بخش سوم
12 دقیقه
لطفِ حق - بخش اول
6 دقیقه
لطفِ حق - بخش دوم
6 دقیقه
ادب از که آموختی؟ - بخش اول
7 دقیقه
ادب از که آموختی؟ - بخش دوم
8 دقیقه
شیر و موش - بخش اول
8 دقیقه
شیر و موش - بخش دوم
6 دقیقه
شیر و موش - بخش سوم
16 دقیقه
پرسشگری - بخش اول
7 دقیقه
پرسشگری - بخش دوم
8 دقیقه
مدرسه ی هوشمند - بخش اول
10 دقیقه
مدرسه ی هوشمند - بخش دوم
11 دقیقه
نيايش
5 دقیقه
اساتید دوره‌