با ما تماس بگیرید

02188176609

آموزش مفهومی ادبیات دهم متوسطه

مدت دوره
25 ساعت
تعداد فراگیر
16 نفر
تعداد فصل ها
18 فصل
تعداد جلسات
49 جلسه
مدرس دوره
علی احمدنیا
 

توضیحات دوره

جلسات دوره ‌

چشمه
کارگاه متن پژوهی
از آموختن، ننگ مدار
کارگاه متن پژوهی
پاسداری از حقیقت
کارگاه متن پژوهی
بیداد ظالمان
کارگاه متن پژوهی
مهر و وفا
کارگاه متن پژوهی
جمال و کمال
کارگاه متن پژوهی
سفر به بصره(بخش اوّل)
سفر به بصره(بخش دوم)
کارگاه متن پژوهی
کلاس نقّاشی(بخش اوّل)
کلاس نقّاشی(بخش دوم)
کارگاه متن پژوهی(بخش اوّل)
کارگاه متن پژوهی(بخش دوم)
کارگاه متن پژوهی(بخش سوم)
دریادلان صف‌شکن(بخش اوّل)
دریادلان صف‌شکن(بخش دوم)
کارگاه متن پژوهی
خاک آزادگان
کارگاه متن پژوهی(بخش اوّل )
کارگاه متن پژوهی(بخش دوم)
کارگاه متن پژوهی(بخش سوم)
رستم و اشکبوس(بخش اوّل)
رستم و اشکبوس(بخش دوم)
کارگاه متن پژوهی
گَردآفرید(بخش اوّل)
گَردآفرید(بخش دوم)
گَردآفرید(بخش سوم)
کارگاه متن پژوهی(بخش اوّل)
کارگاه متن پژوهی(بخش دوم)
طوطی و بقّال
کارگاه متن پژوهی
خسرو(بخش اوّل)
خسرو(بخش دوم)
خسرو(بخش سوم)
خسرو(بخش چهارم)
کارگاه متن پژوهی
سپیده دم
کارگاه متن پژوهی
عظمتِ نگاه (بخش اوّل)
عظمتِ نگاه (بخش دوم)
کارگاه متن پژوهی
نیایش
اساتید دوره
علی احمدنیا
 

-۲۶ سال سابقه درخشان آموزشی
- کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا
- مدرس نمونه آموزشگاههای برتر تهران و شهرستانها
- مدرس برنامه های آموزشی صدا و سیما
- طراح آزمون های آزمایشی کنکور
- دارای چندین مقاله علمی و پژوهشی چاپ شده
- مؤلف کتاب آرایه های ادبی ، زبان فارسی ، قرابت معنایی ، لغت و املا ، ادبیات ۲و۳