آموزش جامع آرایه ادبی

127,500 تومان
مدت دوره 10 ساعت
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 25 جلسه
مدرس دوره علی احمدنیا
 
127,500 تومان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
واج آرایی
24 دقیقه
سجع
18 دقیقه
موازنه و ترصیع
14 دقیقه
جناس (بخش اول)
28 دقیقه
جناس (بخش دوم)
21 دقیقه
مراعات نظیر
20 دقیقه
تلمیح
34 دقیقه
تضمین
18 دقیقه
تضاد
22 دقیقه
متناقض نما
31 دقیقه
حس آمیزی
18 دقیقه
ایهام
34 دقیقه
ایهام تناسب
19 دقیقه
اغراق
19 دقیقه
حسن تعلیل
32 دقیقه
اسلوب معادله
29 دقیقه
لفّ و نشر
19 دقیقه
تشبیه
28 دقیقه
تست های تشبیه
33 دقیقه
استعاره
36 دقیقه
تست های استعاره
23 دقیقه
کنایه
27 دقیقه
مجاز
21 دقیقه
تحلیل تست های کنکور 1400 (بخش اول)
28 دقیقه
تحلیل تست های کنکور 1400 (بخش دوم)
32 دقیقه
اساتید دوره‌

علی احمدنیا

 

-۲۶ سال سابقه درخشان آموزشی
- کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا
- مدرس نمونه آموزشگاههای برتر تهران و شهرستانها
- مدرس برنامه های آموزشی صدا و سیما
- طراح آزمون های آزمایشی کنکور
- دارای چندین مقاله علمی و پژوهشی چاپ شده
- مؤلف کتاب آرایه های ادبی ، زبان فارسی ، قرابت معنایی ، لغت و املا ، ادبیات ۲و۳