آموزش مفهومی ریاضی ششم

مدت دوره 14 ساعت
تعداد فصل ها 9 فصل
تعداد جلسات 31 جلسه
مدرس معصومه ابراهیمی
 

امکان خرید بسته DVD هم وجود دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دوره های مرتبط‌
توضیحات دوره

آموزش ریاضی ششم دبستان :

شامل 31 جلسه آموزشی شامل:

تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی
توسعه و غنی سازی مفاهیم کتاب درسی
طرح و حل مثال ها و تمرین های مشابه کتاب درسی
آموزش مفاهیم همراه با دست ورزی
استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش

 

مدرس: معصومه ابراهیمی

جلسات دوره ‌
الگوهای عددی
24 دقیقه
یادآوری عددنویسی
30 دقیقه
بخش پذیری - قسمت اول
22 دقیقه
بخش پذیری - قسمت دوم
23 دقیقه
معرفی اعداد صحیح
22 دقیقه
جمع و تفریق کسرها
29 دقیقه
ضرب کسرها
25 دقیقه
تقسیم کسرها
20 دقیقه
ضرب کسر قسمت دوم
13 دقیقه
محاسبات با کسر
22 دقیقه
یادآوری اعداد اعشاری
38 دقیقه
یادآوری ضرب و تقسیم
32 دقیقه
تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی - قسمت اول
21 دقیقه
تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی - قسمت دوم
25 دقیقه
تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری
27 دقیقه
مرکز تقارن و تقارن مرکزی
47 دقیقه
دوران
21 دقیقه
محورهای مختصات
23 دقیقه
تقارن و مختصات
14 دقیقه
طول و سطح
33 دقیقه
حجم و جرم - قسمت اول
34 دقیقه
حجم و جرم - قسمت دوم
23 دقیقه
مساحت دایره
34 دقیقه
خط و زاویه
28 دقیقه
کسر، نسبت و تناسب
27 دقیقه
درصد
31 دقیقه
کاربرد درصد در محاسبات مالی
21 دقیقه
کاربرد درصد در آمار و احتمال
15 دقیقه
تقریب
27 دقیقه
اندازه گیری و محاسبات تقریبی
28 دقیقه
حل نمونه سوالات نیمسال اول
32 دقیقه
حل نمونه سوالات نیمسال دوم
18 دقیقه
اساتید دوره‌

معصومه ابراهیمی

 سوابق اجرایی:
- معلم نمونه کشوری درسال تحصیلی 89-88
- تدریس در دانشگاه خوارزمی و علامه
- مدرس ضمن خدمت فرهنگیان
- مولف کتاب تاب زندگی زیبای من (مهارت های زندگی پایه چهارم) 
- مولف کتاب پیام های بهاری