با ما تماس بگیرید

02188176609

آموزش مفهومی فارسی اول دبستان

مدت دوره
9 ساعت
تعداد فصل ها
5 فصل
تعداد جلسات
48 جلسه
مدرس دوره
ندا تاجیک
 

توضیحات دوره

آموزش فارسی اول :

48 جلسه آموزشی فارسی اول شامل :

  • آموزش تمامی نگاره‌ها و نشانه‌ها با محوریت داستان‌پردازی و شعرخوانی
  • استفاده از شخصیت‌های کارتونی جذاب در ارائه محتوا به منظور برقراری ارتباط بهتر با دانش‌آموزان
  • آموزش تمام روان‌خوانی‌ها و سعی در تقویت مهارت خواندن دانش‌آموز
  • بررسی تمام قسمت‌های کتاب فارسی اول دبستان و راهنمایی دانش‌آموز برای انجام فعالیت‌های بخش‌های مختلف مثل ببین و بگو، گوش کن و بگو و …
  • برگزاری اولین جشن مجازی الفبا برای دانش‌‌آموزان پایه اول دبستان در ایران.
        سرگروه: فرزاد یوسفی
        مدرس: ندا تاجیک 

جلسات دوره ‌

نگاره 1 و 2
نگاره 3 و 4
نگاره های 5 و 6
نگاره های 7 و 8
نگاره های 9 و 10
نشانه آ ا
نشانه‌ی بـ ب
نشانه‌ی اَ ـَ
نشانه د
نشانه‌ی مـ م
نشانه‌ی سـ س
نشانه او و
نشانه‌ی تـ ت
نشانه ر
نشانه‌ی نـ ن
نشانه‌ی ایـ یـ ی ای
نشانه ز
نشانه ی اِ _ِ ـه ه
نشانه‌ی شـ ش
نشانه‌ی یـ ی
نشانه‌ی اُ ـُ
نشانه‌ی کـ ک
نشانه و
نشانه‌ی پـ پ
نشانه‌ی گـ گ
نشانه‌ی فـ ف
نشانه‌ی خـ خ
نشانه‌ی قـ ق
نشانه‌ی لـ ل
نشانه‌ی جـ ج
نشانه‌ی ـُ استثنا
نشانه‌ی هـ ـهـ ـه ه
نشانه‌ی چـ چ
نشانه ژ
نشانه خوا
تشدید ـّ
نشانه‌ی صـ ص
نشانه ذ
نشانه‌ی عـ ـعـ ـع ع
نشانه‌ی ثـ ث
نشانه‌ی حـ ح
نشانه‌ی ضـ ض
نشانه ط
نشانه‌ی غـ ـغـ ـغ غ
درس آزاد
نشانه ظ
روان‌خوانی
نیایش
اساتید دوره
ندا تاجیک

سوابق اجرایی:

- تحليل محتواي كتب درسي پايه اول از مؤسسه شهيد مهدوي
- 4 سال آموزگار پايه پيش دبستان 
- 3 سال آموزگار هنر
- تأليف و ويراستاري كتب پيش دبستان و دبستان كانون فرهنگي آموزش (قلمچي)
-  آموزگار پايه اول دبستان مدرسه علامه طباطبايي