با ما تماس بگیرید

02188176609

آموزش مفهومی هندسه (2) - نیم سال اول

مدت دوره
14 ساعت
تعداد فصل ها
5 فصل
تعداد جلسات
27 جلسه
مدرس
رضا پورحسینی
 

توضیحات دوره

آموزش هندسه یازدهم:

هندسه یازدهم شامل:
27 جلسه آموزشی شامل:
ارائه مفاهیم و زمینه سازی تقویت ذهن، خلاقیت و استدلال در دانش آموزان
شناسایی و تحلیل ویژگی های شکل های هندسی در حل مسائل
تقویت تفکر تجسمی و مدل سازی هندسه در حل مسائل
ساده سازی مفاهیم با کمک حل تمرین ها و مثال های متنوع
استفاده از ابزارها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش

مدیر علمی دپارتمان هندسه متوسطه دوم: حمیدرضا امیری (مؤلف کتاب درسی)

نویسنده سناریوی آموزشی: رضا پورحسینی

مدرس: رضا پورحسینی

جلسات دوره

تعاریف و مفاهیم اولیه دایره
قضایای قطر عمود بر وتر و زاویه محاطی
زاویه ظلی، وترهای موازی، زاویه های وترهای متقاطع
حل مساله فصل اول - قسمت اول
روابط طولی در دایره
قضیه دو مماس
اوضاع نسبی دو دایره و مماس مشترک‌های آن‌ها
حل مساله - قسمت دوم
چندضلعی محاطی و دایره محیطی
چند ضلعی محیطی و دایره محاطی
چند ضلعی های منتظم
حل مساله - قسمت سوم
یادآوری مفاهیم اولیه تبدیل
بازتاب
حل نمونه سوالات نیم سال اول
اساتید دوره
توجه: استادی برای این درس ثبت نشده است.

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید