با ما تماس بگیرید

02188176609

رضا آقاجانی


رضا آقاجانی
نام و نام خانوادگی : رضا آقاجانی آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس نام رشته تحصیلی : حقوق محل تحصیل: -

سوابق اجرایی:
- نویسنده کتاب منطق و فلسفه جامع سال سوم و دهم علوم انسانی 

دوره های رضا آقاجانی