با ما تماس بگیرید

021-66659291

آموزش جامع روانشناسی - ویژه علوم انسانی

مدت دوره
16 ساعت
تعداد فصل ها
10 فصل
تعداد جلسات
44 جلسه
اساتید
رضا آقاجانی
 
400,000 تومان

توضیحات دوره

آموزش جامع روان شناسی کنکور انسانی

روانشناسی یکی از مهمترین دروس رشته انسانی است. با توجه به اینکه روانشناسی یک کتاب است شما می‌توانید با مطالعه این کتاب ضریب بالایی در زیرگروه روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی داشته باشید، بنابراین لازم است که با دقت کامل تمام مطالب را درباره این کتاب یاد بگیرید.

برهمین اساس در این مجموعه به آموزش تمام مسائل درسی پرداخته می‌شود. تمام نکات و تمام مطالب داخل کتاب حتی اگر به عنوان برای مطالعه آمده باشد در این مجموعه تدریس می‌شود. همچنین در ارزیابی و حل نمونه تست‌ها مطالب آزمون‎ها و امتحانات بررسی می‌شود. با توجه به اینکه کتاب جنبه مفهومی و حفظی دارد در این محصول هم به این دو مورد پرداخته می‌شود. همچنین برای درک مطالب حفظی از دسته بندی‌ها و نمودارهای مختلف استفاده شده است.

جلسات دوره

تدریس تعریف و روش مورد مطالعه - قسمت اول
تدریس تعریف و روش مورد مطالعه - قسمت دوم
تست تعریف و روش مورد مطالعه - قسمت اول
تست تعریف و روش مورد مطالعه - قسمت دوم
تدریس روانشناسی رشد - قسمت اول
تدریس روانشناسی رشد - قسمت دوم
تدریس روانشناسی رشد - قسمت سوم
تست روانشناسی رشد - قسمت اول
تست روانشناسی رشد - قسمت دوم
تدریس احساس، توجه، ادراک - قسمت اول
تدریس احساس، توجه، ادراک - قسمت دوم
تدریس احساس، توجه، ادراک - قسمت سوم
تست احساس، توجه، ادراک - قسمت اول
تست احساس، توجه، ادراک - قسمت دوم
تدریس حافظه وعلل فراموشی - قسمت اول
تدریس حافظه وعلل فراموشی - قسمت دوم
تدریس حافظه وعلل فراموشی - قسمت سوم
تست حافظه وعلل فراموشی - قسمت اول
تست حافظه وعلل فراموشی - قسمت دوم
تدریس تفکر- حل مسئله - قسمت اول
تدریس تفکر- حل مسئله - قسمت دوم
تدریس تفکر - حل مسئله - قسمت سوم
تست تفکر- حل مسئله - قسمت اول
تست تفکر- حل مسئله - قسمت دوم
تدریس تفکر - تصمیم گیری - قسمت اول
تدریس تفکر - تصمیم گیری - قسمت دوم
تدریس تفکر - تصمیم گیری - قسمت سوم
تست تفکر - تصمیم گیری - قسمت اول
تست تفکر - تصمیم گیری - قسمت دوم
تدریس انگیزه و نگرش - قسمت اول
تدریس انگیزه و نگرش - قسمت دوم
تدریس انگیزه و نگرش - قسمت سوم
تست انگیزه و نگرش - قسمت اول
تست انگیزه و نگرش - قسمت دوم
تدریس روانشناسی سلامت - قسمت اول
تدریس روانشناسی سلامت - قسمت دوم
تست روانشناسی سلامت - قسمت اول
تست روانشناسی سلامت - قسمت دوم
فعالیت های کتاب - درس روانشناسی و روانشناسی رشد
فعالیت های کتاب - درس احساس، توجه، ادراک و حافظه وعلل فراموشی
فعالیت های کتاب - درس تفکر 1 و 2
فعالیت های کتاب - درس انگیزه و نگرش و روانشناسی سلامت
تست جامع - قسمت اول
تست جامع - قسمت دوم
اساتید دوره
رضا آقاجانی

سوابق اجرایی:
- نویسنده کتاب منطق و فلسفه جامع سال سوم و دهم علوم انسانی 

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید