با ما تماس بگیرید

02188176609

مهرسا حسینی جعفری لواسانی


مهرسا حسینی جعفری لواسانی
نام و نام خانوادگی : مهرسا حسینی جعفری لواسانی آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس نام رشته تحصیلی : آمار و کاربردها محل تحصیل: الزهرا
دوره های مهرسا حسینی جعفری لواسانی