مازیار اعتمادزاده

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : مازیار اعتمادزاده
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
نام رشته تحصیلی : زیست شناسی تکوینی
محل تحصیل: دانشگاه شیراز

سوابق اجرایی:
– طراح و گزینشگر آزمون های کانون
– مولف دفتر تالیف فنی و حرفه ای
– مترجم کتب بیوشیمی استرایر
– مترجم کتاب سلولی البرت
– مترجم کتاب بیولوژی سولومون
– مولف کتب آبی پر تکرار کار کانون

دور‌‌ه‌های مازیار اعتمادزاده