فرناز فهیمی امید

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام استاد : فرناز فهیمی امید
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس
نام رشته تحصیلی : شیمی کاربردی
محل تحصیل: -

سوابق اجرایی:
- مولف کتاب ارزشیابی توصیفی انتشارات گل واژه
- مولف کتاب کمک آموزشی علوم دوم تا ششم ابتدایی انتشارات آبرنگ
- مولف کتاب راهنمای تدریس علوم برای معلمین دوم و سوم ابتدایی انتشارات گل واژه
- مولف کتاب علوم پایه های سوم تا ششم انتشارات کاگو
 

دور‌‌ه‌های فرناز فهیمی امید