با ما تماس بگیرید

02188176609

حل تمرین حسابان (2)

مدت دوره
8 ساعت
تعداد فصل ها
5 فصل
تعداد جلسات
25 جلسه
مدرس
حمیدرضا امیری- سعید جلالی- میر شهرام صدر
 
250,000 تومان

توضیحات دوره

حل تمرین حسابان یازدهم:

حل تمرین حسابان 1 یازدهم شامل:

25 جلسه ی آموزشی شامل:

آموزش مفاهیم کتاب درسی از طریق حل مسئله با حضور مؤلفین کتاب درسی
طرح و حل مثال ها و تمرین های مشابه کتاب درسی 
طرح و بررسی فعالیت های مکمل کتاب در راستای غنی سازی مفاهیم کتاب درسی
آموزش مفاهیم با بیانی ساده، شیوا و روان از طریق حل مسئله
استفاده از ابزارها و تکنولوژی های نوین آموزشی در جهت هوشمندسازی آموزش

1- مدیر علمی دپارتمان ریاضی متوسطه دوم: حمیدرضا امیری (مولف کتاب درسی)
2-. نویسنده سناریو آموزشی: حمیدرضا امیری-سعید جلالی-میر شهرام صدر
3- مدرس: حمیدرضا امیری- سعید جلالی- میر شهرام صدر

جلسات دوره

مجموع جملات دنباله های حسابی و هندسی
معادلات درجه دوم
معادلات گویا و گنگ
قدر مطلق و ویژگی های آن
مختصات
آشنایی بیشتر با تابع - قسمت اول
آشنایی بیشتر با تابع - قسمت دوم
انواع توابع - قسمت اول
انواع توابع - قسمت دوم
وارون تابع - قسمت اول
وارون تابع - قسمت دوم
اعمال روی توابع - قسمت اول
اعمال روی توابع - قسمت دوم
توابع نمایی
تابع لگاریتمی و لگاریتم
ویژگی های لگاریتمی و حل معادله های لگاریتمی
رادیان
حل تمرین حسابان (2)
توابع مثلثاتی
اتحادهای مثلثاتی
مفهوم حد و فرایندهای حدی
حدهای یک طرفه (حد چپ و حد راست)
قضایای حد
محاسبه حد توابع کسری حالت 0/0
پیوستگی
اساتید دوره
سعید جلالی

سوابق اجرایی :
– مولف کتاب زرد کانون فرهنگی آموزش قلم چی
–مولف کتاب آموزش و آزمون ریاضی دهم رشادت (یگانه)
– رتبه برتر دبیران اردوی نوروزی درسطح کشور در سال۹۱-۹۰
– مدرس دیفرانسیل در رادیو فرهنگ
– مدرس دیفرانسیل در برنامه فرصت برابر
 

میرشهرام صدر

سوابق اجرایی :
- مدير داخلی و برنامه‌ريز گروه رياضی متوسطه انتشارات مدرسه به مدت 5 سال
- دبیر انجمن معلمان ریاضی شهر تهران درسال 92 تا 96
- عضو شورای برنامه ریزی گروه ریاضی دفتر تالیف کتب درسی کشور از سال 92 تا اکنون 
- مولف کتاب های درسی ریاضی متوسطه اول و دوم دفتر تالیف کتب درسی
- مولف کتاب ریاضی و آمار دهم انسانی انتشارات مبتکران
- دبیر نمونه استانی(تهران ) سال 93-94
 

حمیدرضا امیری

سوابق اجرایی:
– سرگروه ریاضی منطقه ۱ به مدت چهار سال
– کارشناس مسؤل گروه ریاضی دفتر تألیف کتاب های درسی کشور
– مدرس دوره های ضمن خدمت مدرسین کشوری
– مولف کتاب های درسی ریاضی پایه هشتم و نهم متوسطه اول
– مولف کتاب های درسی ریاضی پایه دهم رشته تجربی،ریاضی و انسانی
– مولف کتاب های درسی ریاضی و آمار پایه یازدهم رشته انسانی
– مولف کتاب های درسی آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی
– معلم نمونه شهر تهران در سال های ۸۶ و ۹۰
– داور جشنواره خوارزمی
– مولف بیش از ۶۰ عنوان کتاب های کمک درسی و کمک آموزشی کشور
 

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید