با ما تماس بگیرید

021-66659291

سعید جلالی


سعید جلالی
نام و نام خانوادگی : سعید جلالی آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس نام رشته تحصیلی : برق الکترونیک محل تحصیل: دانشگاه تهران

سوابق اجرایی :
– مولف کتاب زرد کانون فرهنگی آموزش قلم چی
–مولف کتاب آموزش و آزمون ریاضی دهم رشادت (یگانه)
– رتبه برتر دبیران اردوی نوروزی درسطح کشور در سال۹۱-۹۰
– مدرس دیفرانسیل در رادیو فرهنگ
– مدرس دیفرانسیل در برنامه فرصت برابر
 

دوره های سعید جلالی