با ما تماس بگیرید

021-66659291

آموزش مفهومی ریاضی دهم ریاضی و تجربی

مدت دوره
16 ساعت
تعداد فصل ها
9 فصل
تعداد جلسات
32 جلسه
مدرسین
حمیدرضا امیری، سعید جلالی و میر شهرام صدر
 

توضیحات دوره

ریاضی دهم:

آموزش ریاضی دهم شامل:

32 جلسه ی آموزشی شامل:

آموزش مباحث کتاب درسی با بیانی ساده، شیوا و روان
درک مفاهیم و رویه های ریاضی و ارتباط آن ها با یکدیگر
کمک به تثبیت، تعمیق و تعمیم مفاهیم و مسائل کاربردی در زندگی 
استفاده از ابزارها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش
تدریس درس به درس و مفهومی مباحث ریاضی دهم با حضور مؤلفین کتاب درسی

1- مدیر علمی دپارتمان ریاضی متوسطه دوم: حمیدرضا امیری (مولف کتاب درسی)
2- نویسنده سناریوی آموزشی: حمیدرضا امیری، سعید جلالی و میر شهرام صدر
3- مدرس: حمیدرضا امیری، سعید جلالی و میر شهرام صدر

جلسات دوره

مجموعه های اعداد
متمم یک مجموعه
الگوی خطی
دنباله حسابی
دنباله هندسی
نسبت های مثلثاتی
دایره مثلثاتی
اتحادهای مثلثاتی
ریشه و توان
ریشه n ام
توان گویا
عبارت های جبری
معادله درجه دوم - قسمت اول
معادله درجه دوم - قسمت دوم
معادله درجه دوم - قسمت سوم
سهمی
تعیین علامت
نامعادلات
مفهوم تابع
دامنه و برد تابع
انواع تابع
رسم نمودار تابع و انتقال منحنی ها
شمارش بدون شمردن و جایگشت - قسمت اول
شمارش بدون شمردن و جایگشت - قسمت دوم
ترکیب r شیئ از n شیئ
مقدمات احتمال و پیشامدهای تصادفی
احتمال یا اندازه گیری شانس
مقدمه ای برعلم آمار ، جامعه و نمونه
متغیر و انواع آن - قسمت اول
متغیر و انواع آن - قسمت دوم
حل نمونه سوالات نیم سال اول
حل نمونه سوالات نیم سال دوم
اساتید دوره
سعید جلالی

سوابق اجرایی :
– مولف کتاب زرد کانون فرهنگی آموزش قلم چی
–مولف کتاب آموزش و آزمون ریاضی دهم رشادت (یگانه)
– رتبه برتر دبیران اردوی نوروزی درسطح کشور در سال۹۱-۹۰
– مدرس دیفرانسیل در رادیو فرهنگ
– مدرس دیفرانسیل در برنامه فرصت برابر
 

میرشهرام صدر

سوابق اجرایی :
- مدير داخلی و برنامه‌ريز گروه رياضی متوسطه انتشارات مدرسه به مدت 5 سال
- دبیر انجمن معلمان ریاضی شهر تهران درسال 92 تا 96
- عضو شورای برنامه ریزی گروه ریاضی دفتر تالیف کتب درسی کشور از سال 92 تا اکنون 
- مولف کتاب های درسی ریاضی متوسطه اول و دوم دفتر تالیف کتب درسی
- مولف کتاب ریاضی و آمار دهم انسانی انتشارات مبتکران
- دبیر نمونه استانی(تهران ) سال 93-94
 

حمیدرضا امیری

سوابق اجرایی:
– سرگروه ریاضی منطقه ۱ به مدت چهار سال
– کارشناس مسؤل گروه ریاضی دفتر تألیف کتاب های درسی کشور
– مدرس دوره های ضمن خدمت مدرسین کشوری
– مولف کتاب های درسی ریاضی پایه هشتم و نهم متوسطه اول
– مولف کتاب های درسی ریاضی پایه دهم رشته تجربی،ریاضی و انسانی
– مولف کتاب های درسی ریاضی و آمار پایه یازدهم رشته انسانی
– مولف کتاب های درسی آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی
– معلم نمونه شهر تهران در سال های ۸۶ و ۹۰
– داور جشنواره خوارزمی
– مولف بیش از ۶۰ عنوان کتاب های کمک درسی و کمک آموزشی کشور
 

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید