با ما تماس بگیرید

02188176609

آموزش مفهومی ریاضی هشتم

مدت دوره
14 ساعت
تعداد فصل ها
11 فصل
تعداد جلسات
28 جلسه
مدرس
مهدی دهقان
 

توضیحات دوره

آموزش ریاضی هشتم :

ریاضی هشتم شامل:

26 جلسه آموزشی شامل:

آموزش کتاب درسی به صورت کامل با بیانی ساده و روان
حل تمرین ها و سوالات کلیدی کتاب درسی 
توسعه و غنی سازی مطالب کتاب درسی 
راهنمایی جهت حل تمرین ها و پرسش های کتاب درسی 
استفاده از روش ها، ابزارها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمندسازی آموزش

 

1- مدیر علمی دپارتمان ریاضی ابتدایی و متوسطه اول: خسرو داودی (مولف کتاب درسی)
2- نویسنده سناریوی آموزشی: مهدی دهقان
3- مدرس: مهدی دهقان

 

جلسات دوره

اعداد اول و مرکب
روش تعیین اعداد اول
چند ضلعی ها
انواع چهارضلعی
زوایای داخلی و خارجی چندضلعی ها
عبارت های جبری
مقدار عددی و فاکتورگیری
معادله
جمع برداری
بردارهای واحد
رابطه فیثاغورس
شکل های هم نهشت
همنهشتی مثلث های قائم الزاویه
ضرب اعداد توان دار
تقسیم اعداد توان دار
جذر تقریبی
محاسبات رادیکال ها
آمار
احتمال
خط و دایره
زاویه مرکزی
زاویه محاطی
حل نمونه سوالات نیمسال اول
حل نمونه سوالات نیمسال دوم
اساتید دوره
مهدی دهقان

سوابق اجرایی:
- تدریس در موسسات معتبر آموزشی
- مولف درس آزمون ریاضی هفتم انتشارات مبتکران
- مولف درس آزمون ریاضی هشتم انتشارات مبتکران
- مولف درس آزمون ریاضی نهم انتشارات مبتکران
- مولف کتاب گنجینه هشتم انتشارات مبتکران
- عضو گروه مولفان درس آزمون ریاضی دهم انتشارات مبتکران
 

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید