با ما تماس بگیرید

021-66659291

مهدی دهقان


مهدی دهقان
نام و نام خانوادگی : مهدی دهقان آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس نام رشته تحصیلی : مکانیک محل تحصیل: دانشگاه شریف

سوابق اجرایی:
- تدریس در موسسات معتبر آموزشی
- مولف درس آزمون ریاضی هفتم انتشارات مبتکران
- مولف درس آزمون ریاضی هشتم انتشارات مبتکران
- مولف درس آزمون ریاضی نهم انتشارات مبتکران
- مولف کتاب گنجینه هشتم انتشارات مبتکران
- عضو گروه مولفان درس آزمون ریاضی دهم انتشارات مبتکران
 

دوره های مهدی دهقان