با ما تماس بگیرید

021-66659291

آموزش مفهومی ریاضی (3) دوازدهم تجربی

مدت دوره
13 ساعت
تعداد فصل ها
9 فصل
تعداد جلسات
49 جلسه
مدرسین
رضا پورحسینی، سعید جلالی
 

توضیحات دوره

آموزش ریاضی دوازدهم

آموزش مفهومی ریاضی دوازدهم شامل:

49 جلسه آموزشی شامل:

کمک به تثبیت، تعمیق و تعمیم مفاهیم

آموزش مباحث کتاب درسی با بیانی ساده، شیوا و روان

تدریس درس به درس و مفهومی مباحث ریاضی دوازدهم با حضور مؤلف کتاب درسی

حل نمونه سؤالات امتحانی جهت آمادگی دانش آموزان در امتحانات

پوشش دهی کامل مطالب کتاب درسی

مدیر علمی دپارتمان ریاضی متوسطه دوم: حمیدرضا امیری (مؤلف کتاب درسی)

نویسنده سناریوی آموزشی: رضا پورحسینی، سعید جلالی

مدرس: رضا پورحسینی، سعید جلالی

جلسات دوره

تابع درجه سوم
توابع صعودی و نزولی
تابع یکنوا
ترکیب توابع
حل تمرین ترکیب توابع
انتقال، انبساط و انقباض عمودی
انتقال ، انبساط و انقباض افقی
حل تمرین تبدیل نمودار توابع
تابع وارون
حل تمرین تابع وارون
حل تمرین فصل تابع
دوره تناوب
حل تمرین های تناوب
تمرین های تکمیلی دوره تناوب
تانژانت
حل تمرین های معادلات مثلثاتی
حل تمرین فصل مثلثات
حد بی نهایت
حد در بی‌نهایت -بخش اول
حد در بی‌نهایت - بخش دوم
حل تمرین حدبی‌نهایت و حد در بی‌نهایت
آشنایی با مفهوم مشتق - بخش اول
آشنایی با مفهوم مشتق - بخش دوم
دستورهای دیگر برای محاسبه مشتق
مشتق پذیری و پیوستگی
مشتق پذیری روی یک بازه
تابع مشتق
آهنگ تغییر
حل تمرین فصل مشتق
حل نمونه سوالات نیم سال اول
اکسترمم های نسبی و مطلق
بهینه سازی
حل تمرین فصل کاربرد مشتق
تفکر تجسمی
آشنایی با مقاطع مخروطی
تعریف بیضی
رسم بیضی
معادلات دایره
وضعیت نقطه و خط و دایره نسبت به دایره
حل تمرین از هندسه
حل تمرین فصل هندسه
یادآوری احتمال
قانون احتمال کل
حل تمرین فصل احتمال
حل نمونه سوالات نیم سال دوم
اساتید دوره
سعید جلالی

سوابق اجرایی :
– مولف کتاب زرد کانون فرهنگی آموزش قلم چی
–مولف کتاب آموزش و آزمون ریاضی دهم رشادت (یگانه)
– رتبه برتر دبیران اردوی نوروزی درسطح کشور در سال۹۱-۹۰
– مدرس دیفرانسیل در رادیو فرهنگ
– مدرس دیفرانسیل در برنامه فرصت برابر
 

رضا پورحسینی

سوابق اجرایی:
– عضو دپارتمان ریاضی کانون فرهنگی آموزش قلم چی
– مدرس ریاضی کنکور در مدارس برتر شهر ری و کرج
– طراح سؤالات جبرو احتمال و گسسته کانون قلم چی
– مؤلف جزوات کنکور هندسه تحلیلی ، جبر و احتمال و گسسته
– ویراستار کلیه کتابهای ریاضی انتشارات کوله پشتی 
 

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید