با ما تماس بگیرید

021-66659291

آموزش جامع ادبیات فارسی کنکور

مدت دوره
15 ساعت
تعداد فصل ها
7 فصل
تعداد جلسات
37 جلسه
اساتید
بهروز ثروتی
تعداد آزمون‌ها
8 آزمون
 

توضیحات دوره

آموزش جامع ادبیات فارسی کنکور

آموزش جامع ادبیات فارسی کنکور شامل:

29 جلسه آموزشی شامل:

حل و بررسی تست های مبحث آرایه های ادبی

ارائه کامل شیوه های تست زنی

تدریس کامل مباحث و قلمروهای زبانی، ادبی و فکری فارسی دهم، یازدهم و دوازدهم

حل مهمترین تست های کنکور چند سال اخیر

آموزش واژگان مهم و پرکاربرد املایی

حل و بررسی کلیه تیپ تست های مبحثی ادبیات فارسی

نویسنده سناریوی آموزشی: بهروز ثروتی

مدرس: بهروز ثروتی

جلسات دوره

نقش ها و نقش نماها - بخش اول
نقش ها و نقش نماها- بخش دوم
تست نقش ها و نقش نماها
هسته و وابسته ها - بخش اول
هسته و وابسته ها - بخش دوم
هسته و وابسته ها - بخش سوم
تست هسته و وابسته ها - بخش اول
تست هسته و وابسته ها - بخش دوم
تست هسته و وابسته ها - بخش سوم
جمله ساده و غیر ساده
ساختمان واژه - بخش اول
ساختمان واژه - بخش دوم
تست ساختمان واژه - بخش اول
تست ساختمان واژه - بخش دوم
همه چیز درباره فعل - بخش اول
همه چیز درباره فعل - بخش دوم
تست همه چیز درباره فعل
حذف و شیوه های بیان
رابطه های معنایی واژگان و دگرگونی های معنایی واژگان
آرایه های ادبی - بخش اول
آرایه های ادبی - بخش دوم
آرایه های ادبی - بخش سوم
تست آرایه های ادبی - بخش اول
تست آرایه های ادبی - بخش دوم
املا - تست
معنای واژه -بخش اول
مروری بر تاریخ ادبیات
قرابت معنایی - بخش اول
قرابت معنایی - بخش دوم
آزمون جامع اول
آزمون جامع دوم
آزمون جامع سوم
آزمون جامع چهارم
آزمون جامع پنجم
آزمون جامع ششم
آزمون جامع هفتم
آزمون جامع هشتم
اساتید دوره
بهروز ثروتی

سوابق اجرایی:
- تألیفات کمک‌ درسی:هزار نکته‌ی آیندگان،زبان فارسی۳،عمومی و انسانی
- کتاب‌های غیر کمک‌ درسی:شعر فارسی در افغانستان امروز(کتاب درسی برخی از دانشگاه‌های افغانستان)
- سرگروه سازمان استعدادهای درخشان در طرح آزمون‌های ادبیات فارسی
- سرداور پروژه‌های دانش‌آموزی سازمان استعدادهای درخشان در رشته‌ی زبان و ادبیات
- برگزیده‌ی اشعار امیرالشعرا خلیل‌الله خلیلی
- نگاهی به احوال و آثار واصف باختری
- ویراستار تألیفات دانشگاه عالی دفاع ملی

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید