با ما تماس بگیرید

02188176609

بهروز ثروتی


بهروز ثروتی
نام و نام خانوادگی : بهروز ثروتی آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس نام رشته تحصیلی : ادبیات محل تحصیل: دانشگاه تهران

سوابق اجرایی:
- تألیفات کمک‌ درسی:هزار نکته‌ی آیندگان،زبان فارسی۳،عمومی و انسانی
- کتاب‌های غیر کمک‌ درسی:شعر فارسی در افغانستان امروز(کتاب درسی برخی از دانشگاه‌های افغانستان)
- سرگروه سازمان استعدادهای درخشان در طرح آزمون‌های ادبیات فارسی
- سرداور پروژه‌های دانش‌آموزی سازمان استعدادهای درخشان در رشته‌ی زبان و ادبیات
- برگزیده‌ی اشعار امیرالشعرا خلیل‌الله خلیلی
- نگاهی به احوال و آثار واصف باختری
- ویراستار تألیفات دانشگاه عالی دفاع ملی

دوره های بهروز ثروتی