با ما تماس بگیرید

021-66659291

آزمون جامع ادبیات فارسی کنکور

مدت دوره
15 ساعت
تعداد فصل ها
7 فصل
تعداد جلسات
37 جلسه
اساتید
بهروز ثروتی
تعداد آزمون‌ها
8 آزمون
 

توضیحات دوره

آموزش جامع ادبیات فارسی کنکور

آموزش جامع ادبیات فارسی کنکور شامل:

شامل 8 جلسه آزمون تستی

نویسنده سناریوی آموزشی: بهروز ثروتی

مدرس: بهروز ثروتی

جلسات دوره

آزمون جامع اول
آزمون جامع دوم
آزمون جامع سوم
آزمون جامع چهارم
آزمون جامع پنجم
آزمون جامع ششم
آزمون جامع هفتم
آزمون جامع هشتم
اساتید دوره
بهروز ثروتی

سوابق اجرایی:
- تألیفات کمک‌ درسی:هزار نکته‌ی آیندگان،زبان فارسی۳،عمومی و انسانی
- کتاب‌های غیر کمک‌ درسی:شعر فارسی در افغانستان امروز(کتاب درسی برخی از دانشگاه‌های افغانستان)
- سرگروه سازمان استعدادهای درخشان در طرح آزمون‌های ادبیات فارسی
- سرداور پروژه‌های دانش‌آموزی سازمان استعدادهای درخشان در رشته‌ی زبان و ادبیات
- برگزیده‌ی اشعار امیرالشعرا خلیل‌الله خلیلی
- نگاهی به احوال و آثار واصف باختری
- ویراستار تألیفات دانشگاه عالی دفاع ملی

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید