با ما تماس بگیرید

021-66659291

آموزش مفهومی ریاضی ششم دبستان

مدت دوره
6 ساعت
تعداد فراگیر
511 نفر
تعداد فصل‌ها
7 فصل
تعداد جلسات
29 جلسه
مدرس دوره
فرزاد یوسفی
 
200,000 تومان

توضیحات دوره

ریاضی  ششم  شامل:


29 جلسه آموزشی ریاضی  شامل :

  • آموزش تمامی مفاهیم کتاب درسی با رویکرد حل مسئله
  • سهیم کردن دانش‌آموز در فرایند یادگیری با کمک پرسش و پاسخ و روش تعاملی
  • توجه به تفاوت سطح آموزش و یادگیری دانش‌آموزان در ارائه محتواها و حل مسائل
  • استفاده از روش کشف مفاهیم در آموزش به جای روش ارائه مستقیم آموزش‌ها

        سرگروه: فرزاد یوسفی
        مدرس: فرزاد یوسفی

جلسات دوره

الگوهای عددی
یادآوری عددنویسی
بخش پذیری
معرفی اعداد صحیح
جمع و تفریق کسرها - بخش اول
جمع و تفریق کسرها - بخش دوم
ضرب کسرها
تقسیم کسرها
محاسبات با کسر
یادآوری
یادآوری ضرب و تقسیم
تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی
تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری
مرکز تقارن و تقارن مرکزی
دوران
محورهای مختصات
تقارن و مختصات
طول و سطح -- بخش اول
طول و سطح -- بخش دوم
حجم و جرم - بخش اول
حجم و جرم - بخش دوم
مساحت دایره
خط و زاویه
کسر، نسبت و تناسب
درصد
کاربرد درصد در محاسبات مالی
کاربرد درصد در آمار و احتمال
تقریب
اندازه گیری و محاسبات تقریبی
اساتید دوره
فرزاد یوسفی

سوابق اجرایی:

- کارشناس آموزش دبیرستان غیرانتفاعی علامه طباطبایی
- دبیر ریاضی و هندسه سه کلاس از کلاسهای دبیرستان متوسطه اول غیرانتفاعی میرداماد
- معاونت آموزشی دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران 
- مدرس دورههای دانش افزایی
- مدرس پـایه پنجـم دبسـتان علامـه طباطبـایی واحـد مرزداران
- مدرس و مشاور تحصیلی آموزشگاه نیمکت و فرضیه 

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید