با ما تماس بگیرید

02188176609

فرزاد یوسفی


فرزاد یوسفی
نام و نام خانوادگی : فرزاد یوسفی آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس نام رشته تحصیلی : مهندسی عمران محل تحصیل: علم و صنعت
مهارت ها:
- تالیف کتاب کمک درسی پایه چهارم - انتشارات قلمچی
- تولیـــد فیلمهـــای آفلایـــن آمـــوزشی بـــرای مجتمـــع فرهنگـــی آمـــوزشی علامه طباطبایی
- 2,ICDL1 / پیشرفته
 
دوره های فرزاد یوسفی