با ما تماس بگیرید

021-66659291

آموزش مفهومی علوم نهم متوسطه

مدت دوره
22 ساعت
تعداد فراگیر
660 نفر
تعداد فصل‌ها
16 فصل
تعداد جلسات
59 جلسه
مدرس دوره
عارف اثنی عشری
 
400,000 تومان

توضیحات دوره


تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی
راهنمایی جهت حل تمرین ها و پرسش های کتاب درسی
توضیح اهداف کتاب درسی و توسعه و غنی سازی مفاهیم آن
طرح و حل مثال های متنوع و تمرین های مهم و کلیدی کتاب درسی
استفاده از روش ها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمند سازی آموزش

جلسات دوره

برخی مواد فلزند یا از فلز ساخته شده اند
فلزها واکنش پذیری یکسانی ندارند
در ساختمان برخی مواد نافلزها شرکت دارند
طبقه بندی عناصر
طبقه بندی عناصر - بسپارهای طبیعی و مصنوعی
ذرّه های سازنده ی مواد
ذرّه های سازنده ی مواد- داد و ستد الکترون و پیوند یونی
داد و ستد الکترون و پیوند یونی- یون ها در بدن ما-ویژگی های ترکیب یونی
یون ها در بدن ما - ویژگی ترکیب های یونی - اشتراک الکترون ها و پیوند اشتراکی
اشتراک الکترونی گسترده تر
چرخه های طبیعی
نفت خام و زندگی امروز
ترکیب های نفت خام
جداسازی اجزای تشکیل دهنده ی نفت خام - نفت منبعی برای ساختن - تاثیرات نفت خام بر روی زندگی
پلاستیک های ماندگار
حرکت در همه جا و همه چیز - مسافت و جابه جایی
مسافت و جابجایی
مسافت و جابجایی - تندی متوسط
تندی متوسط - سرعت متوسط
تندی متوسط - سرعت متوسط ( قسمت دوم)
تندی لحظه ای - سرعت لحظه ای
شتاب متوسط
نیروهای متوازن
نیروی خالص عامل شتاب است - وزن
نیروی کنش و واکنش
نیروی عمودی سطح-اصطکاک
قاره های متحرک-زمین ساخت ورقه ای
فرضیة گسترش بستر اقیانوس ها-حرکت ورقه های سنگ کره- پیامدهای حرکت ورقه های سنگ کره
فسیل-شرایط لازم برای تشکیل فسیل
راه های تشکیل فسیل-کاربرد فسیل ها
فشار در زندگی روزمره-نیرو و فشار
فشار در مایع ها-سطح آزاد مایع
اصل پاسکال-فشار در گازها
ماشین ها چگونه به ما کمک می کنند؟
ماشین ساده-گشتاور نیرو
اهرم
مزیت مکانیکی
قرقره ها
چرخ دنده - سطح شیب دار
علم نجوم-کهکشان-ستارگان-صورت های فلکی
سیارات-قمر-سیارک ها-شهاب سنگ ها
سفر به فضا
برسر دوراهی - گروه بندی جانداران
گروه بندی جانداران - باکتری ها - آغازیان- قارچ ها
باکتری ها - آغازیان- قارچ ها- جاندار یا بی جان؟
بیشتر گیاهان آوند دارند-از خاک تا برگ
از خاک تا برگ - سرخس ها - بازدانگان - نهان دانگان
خزه ها- گیاهان در زندگی ما
جانورانی با بدنی سوراخ دار-جانورانی با بدن کیسه مانند
کرم های پهن-کرم های لوله ای- کرم های حلقوی
نرم تنان
حشرات-عنکبوتیان-سخت پوستان-هزارپایان
جانورانی با بدن خاردار
ماهی ها-دوزیستان
خزندگان
پرندگان-پستانداران (شیرخواران)
از تولیدکننده تا مصرف کننده
همزیستی - شکار و شکارچی - رقابت -تنوع زیستی و اهمیت آن
اساتید دوره
عارف اثنی عشری
سابقه تدریس؛
مدرس صدا و سیما 
مدرس مجموعه مدارس علوی 
مدرس مجموعه مدارس واله
مدرس مجموعه مدارس سلام
مدرس آموزشگاه های وابسته به کانون فرهنگی آموزش (قلمچی)
مدرس مدرسه هدف شرق (پردیس)
مدرس مدرسه اندیشه و خرد
مدرس مدرسه نرجس 
مدرس فیلم های آموزشی مدرسان شریف 
مدرس فیلم های آموزشی کانون فرهنگی آموزش (قلمچی)
مدرس فیلم های گروه آموزشی سینوهه
مدرس فیلم های گروه آموزشی بمان 

 

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید