با ما تماس بگیرید

021-66659291

عارف اثنی عشری


عارف اثنی عشری
نام و نام خانوادگی : عارف اثنی عشری آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس نام رشته تحصیلی : زیست شناسی محل تحصیل: دانشگاه تهران
تالیف
مولف کتاب های علوم مقاطع ۷ و ۸ و ۹ مدرسان شریف
 بازبینی علمی کتب زیست مدرسان شریف
طراح تست آزمون های آزمایشی از جمله قلمچی

 
دوره های عارف اثنی عشری