با ما تماس بگیرید

02188176609

آموزش مفهومی علوم هشتم متوسطه

مدت دوره
15 ساعت
تعداد فراگیر
54 نفر
تعداد فصل‌ها
16 فصل
تعداد جلسات
45 جلسه
مدرس دوره
عارف اثنی عشری
 
200,000 تومان

توضیحات دوره


تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی
راهنمایی جهت حل تمرین ها و پرسش های کتاب درسی
توضیح اهداف کتاب درسی و توسعه و غنی سازی مفاهیم آن
طرح و حل مثال های متنوع و تمرین های مهم و کلیدی کتاب درسی
استفاده از روش ها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمند سازی آموزش

جلسات دوره

مواد خالص و مخلوط-مخلوط همگن و ناهمگن
اجزای محلول - حالت فیزیکی محلول ها - مقدار حل شونده در آب
تاثیر دما بر میزان حل شدن - مخلوط ها - جداسازی اجزای مخلوط
تغییرات شیمیایی در همه جا- سوختن روشی برای استفاده از انرژی شیمیایی مواد
فراورده های سوختن - آزاد شدن انرژی با تغییرات شیمیایی- راه های دیگر استفاده از انرژی شیمیایی
ذره های سازنده ی اتم - عنصر ها و نشانه های شیمیایی آنها
مدلی برای ساختار اتم - ایزوتوپ ها
یون چیست؟
دستگاه عصبی - فعالیت های ارادی و غیر ارادی
مراکز عصبی (مغز و نخاع) - مخ - مخچه - ساقه ی مغز- نخاع
یاخته های عصبی - پیام عصبی
اندام های حسی - چگونه اجسام و رنگ ها را می بینیم؟ - چگونه صداهای مختلف را می شنویم؟
از وجود بو چگونه آگاه می شویم؟ - مزه دارد یا ندارد- سرد یا گرم؟ نرم یا زبر؟
دستگاه حرکتی - استخوان بندی - استخوان - غضروف - مفصل
ماهیچه ها - بافت ها در ماهیچه ی اسکلتی
دستگاه هورمونی - اعمال هورمون ها (1)
اعمال هورمون ها (2)
هر فردی بی نظیر است - نگاهی دقیق به هسته ی یاخته -
آیا ژن تنها عامل تعیین کننده ی صفات است؟ - ایجاد صفات جدید در جانداران
یاخته ها تقسیم می شوند - تقسیم مشکل ساز
جانداران به روش های متفاوتی تولید مثل می کنند - روش های تولید مثل غیرجنسی
تولید مثل جنسی - تولید مثل جنسی در جانوران
تولید مثل در انسان - تولیدمثل جنسی در گیاهان گلدار
بارهای الکتریکی از کجا می آیند؟ - رسانا و نارسانا
القای بار الکتریکی - آذرخش و تخلیه بار الکتریکی
اختلاف پتانسیل الکتریکی - مدار الکتریکی و جریان الکتریکی
مقاومت الکتریکی
قطب های آهن ربا - القای مغناطیسی
آهن ربای الکتریکی - موتور الکتریکی - تولید برق
کانی ها اجزای تشکیل دهنده ی سنگ کره - تشکیل کانی ها- شناسایی کانی ها
کانی های نا مهربان - کانی های ملی - طبقه بندی کانی ها
سنگ ها منابع ارزشمند - سنگ های آذرین
سنگ های رسوبی - سنگ های دگرگونی
سنگ ها چگونه تغییر می کنند؟ - هوازدگی شیمیایی
فرسایش - چرخه ی سنگ
چشمه ی نور - نور چگونه منتشر می شود؟ - سایه چگونه تشکیل می شود؟
بازتاب نور - قانون بازتاب نور
تصویر در آینه ی تخت
آینه های کروی
آینه های کاو
آینه های کوژ
شکست نور
شکست نور در منشور
عدسی ها
اساتید دوره
عارف اثنی عشری
سابقه تدریس؛
مدرس صدا و سیما 
مدرس مجموعه مدارس علوی 
مدرس مجموعه مدارس واله
مدرس مجموعه مدارس سلام
مدرس آموزشگاه های وابسته به کانون فرهنگی آموزش (قلمچی)
مدرس مدرسه هدف شرق (پردیس)
مدرس مدرسه اندیشه و خرد
مدرس مدرسه نرجس 
مدرس فیلم های آموزشی مدرسان شریف 
مدرس فیلم های آموزشی کانون فرهنگی آموزش (قلمچی)
مدرس فیلم های گروه آموزشی سینوهه
مدرس فیلم های گروه آموزشی بمان 

 

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید