با ما تماس بگیرید

02188176609

آموزش مفهومی علوم هشتم متوسطه-نیم سال اول

مدت دوره
9 ساعت
تعداد فراگیر
8 نفر
تعداد فصل‌ها
9 فصل
تعداد جلسات
24 جلسه
مدرس دوره
عارف اثنی عشری
 
100,000 تومان

توضیحات دوره


تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی
راهنمایی جهت حل تمرین ها و پرسش های کتاب درسی
توضیح اهداف کتاب درسی و توسعه و غنی سازی مفاهیم آن
طرح و حل مثال های متنوع و تمرین های مهم و کلیدی کتاب درسی
استفاده از روش ها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمند سازی آموزش

جلسات دوره

مواد خالص و مخلوط-مخلوط همگن و ناهمگن
اجزای محلول - حالت فیزیکی محلول ها - مقدار حل شونده در آب
تاثیر دما بر میزان حل شدن - مخلوط ها - جداسازی اجزای مخلوط
تغییرات شیمیایی در همه جا- سوختن روشی برای استفاده از انرژی شیمیایی مواد
فراورده های سوختن - آزاد شدن انرژی با تغییرات شیمیایی- راه های دیگر استفاده از انرژی شیمیایی
ذره های سازنده ی اتم - عنصر ها و نشانه های شیمیایی آنها
مدلی برای ساختار اتم - ایزوتوپ ها
یون چیست؟
دستگاه عصبی - فعالیت های ارادی و غیر ارادی
مراکز عصبی (مغز و نخاع) - مخ - مخچه - ساقه ی مغز- نخاع
یاخته های عصبی - پیام عصبی
اندام های حسی - چگونه اجسام و رنگ ها را می بینیم؟ - چگونه صداهای مختلف را می شنویم؟
از وجود بو چگونه آگاه می شویم؟ - مزه دارد یا ندارد- سرد یا گرم؟ نرم یا زبر؟
دستگاه حرکتی - استخوان بندی - استخوان - غضروف - مفصل
ماهیچه ها - بافت ها در ماهیچه ی اسکلتی
دستگاه هورمونی - اعمال هورمون ها (1)
اعمال هورمون ها (2)
هر فردی بی نظیر است - نگاهی دقیق به هسته ی یاخته -
آیا ژن تنها عامل تعیین کننده ی صفات است؟ - ایجاد صفات جدید در جانداران
یاخته ها تقسیم می شوند - تقسیم مشکل ساز
جانداران به روش های متفاوتی تولید مثل می کنند - روش های تولید مثل غیرجنسی
تولید مثل جنسی - تولید مثل جنسی در جانوران
تولید مثل در انسان - تولیدمثل جنسی در گیاهان گلدار
مجموعه سوالات تکمیلی
اساتید دوره
عارف اثنی عشری
سابقه تدریس؛
مدرس صدا و سیما 
مدرس مجموعه مدارس علوی 
مدرس مجموعه مدارس واله
مدرس مجموعه مدارس سلام
مدرس آموزشگاه های وابسته به کانون فرهنگی آموزش (قلمچی)
مدرس مدرسه هدف شرق (پردیس)
مدرس مدرسه اندیشه و خرد
مدرس مدرسه نرجس 
مدرس فیلم های آموزشی مدرسان شریف 
مدرس فیلم های آموزشی کانون فرهنگی آموزش (قلمچی)
مدرس فیلم های گروه آموزشی سینوهه
مدرس فیلم های گروه آموزشی بمان 

 

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید