با ما تماس بگیرید

021-66659291

آموزش مفهومی ریاضی (3) دوازدهم تجربی - نیم سال اول

مدت دوره
8 ساعت
تعداد فراگیر
26 نفر
تعداد فصل‌ها
3 فصل
تعداد جلسات
25 جلسه
مدرس دوره
سعید جلالی
 

توضیحات دوره

آموزش ریاضی دوازدهم

آموزش مفهومی ریاضی دوازدهم شامل:

49 جلسه آموزشی شامل:

کمک به تثبیت، تعمیق و تعمیم مفاهیم

آموزش مباحث کتاب درسی با بیانی ساده، شیوا و روان

تدریس درس به درس و مفهومی مباحث ریاضی دوازدهم با حضور مؤلف کتاب درسی

حل نمونه سؤالات امتحانی جهت آمادگی دانش آموزان در امتحانات

پوشش دهی کامل مطالب کتاب درسی

مدیر علمی دپارتمان ریاضی متوسطه دوم: حمیدرضا امیری (مؤلف کتاب درسی)

نویسنده سناریوی آموزشی: رضا پورحسینی، سعید جلالی

مدرس: رضا پورحسینی، سعید جلالی

جلسات دوره

تابع درجه سوم
توابع صعودی و نزولی
تابع یکنوا
ترکیب توابع
حل تمرین ترکیب توابع
انتقال، انبساط و انقباض عمودی
انتقال ، انبساط و انقباض افقی
حل تمرین تبدیل نمودار توابع
تابع وارون
حل تمرین تابع وارون
بسط
حل تمرین فصل تابع
حل تمرین فصل تابع
دوره تناوب
حل تمرین های تناوب
تمرین های تکمیلی دوره تناوب
تانژانت
حل تمرین های معادلات مثلثاتی
حل تمرین فصل مثلثات
حل تمرین فصل مثلثات
حد بی نهایت
حد در بی‌نهایت -بخش اول
حد در بی‌نهایت - بخش دوم
حل تمرین حدبی‌نهایت و حد در بی‌نهایت
حل تمرین حدبی‌نهایت و حد در بی‌نهایت
اساتید دوره
سعید جلالی

سوابق اجرایی :
– مولف کتاب زرد کانون فرهنگی آموزش قلم چی
–مولف کتاب آموزش و آزمون ریاضی دهم رشادت (یگانه)
– رتبه برتر دبیران اردوی نوروزی درسطح کشور در سال۹۱-۹۰
– مدرس دیفرانسیل در رادیو فرهنگ
– مدرس دیفرانسیل در برنامه فرصت برابر
 

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید