با ما تماس بگیرید

021-66659291

آموزش (مفهومی+جامع) زیست دوازدهم - نیم سال اول

مدت دوره
22 ساعت
تعداد فراگیر
21 نفر
تعداد فصل‌ها
6 فصل
تعداد جلسات
42 جلسه
مدرس دوره
رضا فرامرزپور
 
275,000 تومان

توضیحات دوره

آموزش (مفهومی + جامع ) زیست دوازدهم : 

74  جلسه آموزش (مفهومی + جامع ) زیست دوازدهم شامل :

١-  بررسی سطر به سطر کتاب درسی، شكل ها، نمودارها و فعاليت ها
٢- آموزش کاملأ مفهومي و استدلالي هر پایه و تركيبي با پایه های دیگر
٣- ارائه خلاصه درس ها، طبقه بندي ها و جمع بندي هاي جامع در هنگام تدریس
٤- حل تست هاي چالشي و تست های کنکور 4 سال اخیر در پایان هر مبحث جهت تثبیت مطالب
٥- آموزش تخصصي نحوه تست زنی ویژه درس زیست شناسی

جلسات دوره

بخش اول گفتار 1-نوکلئیک اسیدها
بخش دوم گفتار 1-ایوری و همکارانش
بخش سوم گفتار 1-ساختار نوکلئیک اسیدها
بخش چهارم گفتار 1-تلاش برای کشف ساختار دنا
بخش پنجم گفتار 1-ژن و نقش اسیدهای نوکلئیک
بخش اول گفتار 2-مدل های همانندسازی دنا
بخش دوم گفتار 2-همانندسازی دنا
بخش سوم گفتار 2-همانندسازی جانداران
بخش اول گفتار 3-پروتئین ها
بخش دوم گفتار 3-نقش پروتئین ها
بخش اول گفتار 1-مقدمات، کدون و ...
بخش دوم گفتار 1-آشنایی با ساختار ژن
بخش سوم گفتار 1-ژن های گسسته و پیوسته
بخش چهارم گفتار 1-رونویسی
بخش پنجم گفتار 1-نکات مربوط به رونویسی
بخش اول گفتار 2-آشنایی با ساختار tRNA
بخش دوم گفتار 2-ریبوزوم و پروتئین سازی
بخش سوم گفتار 2-سرنوشت پروتئین ها
بخش اول گفتار 3-تنظیم منفی رونویسی در اشرشیا کلای
بخش دوم گفتار 3-تنظیم مثبت رونویسی در اشرشیا کلای
بخش سوم گفتار 3-"تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها "
بخش اول گفتار 1-آشنایی با برخی تعاریف
بخش دوم گفتار 1-گامت نویسی و آمیزش مستقل
بخش سوم گفتار 1-صفات تک ژنی دو اللی
بخش چهارم گفتار 1-صفات تک ژنی چند اللی
بخش پنجم گفتار 1-حل نمونه تست گفتار 1
بخش اول گفتار 2-صفات وابسته به جنس
بخش دوم گفتار 2 - کارگاه ژنوتیپ نویسی
بخش سوم گفتار 2 - کشف صفات و حل تست
بخش چهارم گفتار 2 - صفات گسسته و پیوسته
بخش اول گفتار 1 - تغییر در ماده وراثتی
بخش دوم گفتار 1 - جهش های بزرگ
بخش سوم گفتار 1 - پیامدهای جهش
بخش اول گفتار 2 - تغییر در جمعیت ها
بخش دوم گفتار 2 - آمیزش غیر تصادفی و انتخاب طبیعی
بخش سوم گفتار 2 - تداوم گوناگونی در جمعیت ها
بخش چهارم گفتار 2 - کراسینگ اور
بخش پنجم گفتار 2 - اهمیت ناخالص ها
بخش اول گفتار 3 - شواهد تغییر گونه ها
بخش دوم گفتار 3 - گونه زایی
بخش اول گفتار 1 - مقدمات تنفس سلولی
اساتید دوره
رضا فرامرزپور
  • عضو گروه مؤلفين كتاب زيستشناسي سال چهارم [انتشارات همگامان ـ قلمچي]
  • عضو گروه مؤلفين كتاب همراه برتر[انتشارات همگامان ـ قلمچي]
  • عضو گروه مؤلفين كتاب 100 %كنكور [انتشارات راه انديشه]
  • مؤلف پوسترهاي آموزشي زيست شناسي انتشارات پارسيان عصر دانش
  • مدرس موسسه بالن و ضبط فيلم هاي آموزش زيست شناسي
  • مدرس موسسه رهپويان دانش و انديشه در برگزاري همايش جمع بندي آنالين
  • مدرس زيست شناسي نشر ديجيتال مگامغز
  • دريافت لوح تقدير از معاون آموزش و نوآوري وزارت آموزش و پرورش و دانشكدهي كارآفريني دانشگاه تهران به خاطر توليد كتابهاي آموزشي شبيهساز كنكور (اولين كنفرانس ملي خالقيت، نوآوری و كارآفریني در مدارس)

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید