با ما تماس بگیرید

02188176609

رضا فرامرزپور


رضا فرامرزپور
نام و نام خانوادگی : رضا فرامرزپور آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس نام رشته تحصیلی : زیست شناسي سلولي و مولکولي محل تحصیل: دانشگاه تهران
دوره های رضا فرامرزپور