با ما تماس بگیرید

021-66659291

آموزش جامع شیمی یازدهم - صالحی راد

مدت دوره
11 ساعت
تعداد فراگیر
247 نفر
تعداد فصل‌ها
4 فصل
تعداد جلسات
45 جلسه
مدرس دوره
مهدی صالحی راد
 
350,000 تومان

توضیحات دوره

جلسات دوره

روندهای موجود در جدول
درصد جرمی
بازده درصدی و درصد خلوص(1)
بازده درصدی و درصد خلوص(2)
بازده درصدی و درصد خلوص(3)
آشنایی با کربن
آشنایی با آلکان‌ها
نامگذاری آلکان‌ها (1)
نامگذاری آلکان‌ها (2)
ایزومری و مسایل آلکان‌ها
آشنایی با آلکن‌ها
واکنش‌های آلکن‌ها
مسائل آلکن‌ها
آشنایی با آلکین‌ها
آلکین‌ها
سیکلو آلکان ها و آروماتیک ها
تعاریف اولیه
محاسبه گرما
مفاهیم ترمو شیمی
عوامل موثر برآنتالپی
مسائل H∆
آنتالپی پیوند
آنتالپی سوختن
آشنایی با الکل ها
قطبیت الکل ها و آشنایی با اتر ها
آلدهید ها و کتون ها
روش‌های به دست آوردن گرمای مبادله شده در یک فرایند (1)
روش‌های به دست آوردن گرمای مبادله شده در یک فرایند (2)
روش‌های به دست آوردن گرمای مبادله شده در یک فرایند (3)
روش‌های به دست آوردن گرمای مبادله شده در یک فرایند (4)
مفهوم سرعت واکنش (1)
مفهوم سرعت واکنش (2)
نمودارهای «غلظت - زمان»
مسائل سینتیک (1)
مسائل سینتیک (2)
مسائل سینتیک (3)
عوامل موثر بر سرعت
تعریف پلیمرها و پلی اتن
ادامه پلیمرهای حاصل از پیوند دوگانه
نکات و مسائل
کربوکسیلیک اسید ها
استر ها
پلی استرها
آمین و آمید و پلی آمید
اساتید دوره
مهدی صالحی راد
22 سال سابقه تدریس حرفه ای شیمی کنکور 
مولف کتب خیلی سبز ، گاج ، همگامان و ...
مدرس صدا و سیما و کارشناس برنامه های آموزشی صدا سیما 
مدرس دی وی دی های آموزشی موسسه پرواز و موسسه رهپویان 
مدرس چندین رتبه تک رقمی و دورقمی 
دبیر مدارس :
فرزانگان 1 و2 تهران 
فرزانگان 1 کرمان 
علامه حلی کرمان 
علامه حلی ساوه 
برگزار کننده همایش های شهر های تهران، مشهد، اصفهان ، بابل ، آمل ، یزد ، کرمان و .....

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید