با ما تماس بگیرید

02188176609

مهدی صالحی راد


مهدی صالحی راد
نام و نام خانوادگی : مهدی صالحی راد آخرین مدرک تحصیلی : دکترا نام رشته تحصیلی : شیمی کاربردی محل تحصیل: دانشگاه تهران
دوره های مهدی صالحی راد