با ما تماس بگیرید

021-66659291

آموزش مفهومی ریاضی هفتم متوسطه - نیم سال دوم

آموزش مفهومی ریاضی هفتم متوسطه - نیم سال دوم
مدت دوره
8 ساعت
تعداد فراگیر
19 نفر
تعداد فصل‌ها
5 فصل
تعداد جلسات
17 جلسه
مدرس دوره
مهدی دهقان
 
140,000 تومان

توضیحات دوره

تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی
آموزش پویا و تعاملی به همراه پرسش و پاسخ جهت یادگیری بیشتر دانش آموزان
حل فعالیتها ، کاردرکلاس ها و تمرین های مهم و کلیدی کتاب درسی
توسعه و غنی سازی مطالب ، فعالیت ها و تمرین های کتاب درسی
بکارگیری روش های نوین آموزشی جهت استفاده در روش کلاس معکوس

جلسات دوره

حجم های هندسی
محاسبه حجم های منشوری
مساحت جانبی و کل
حجم و سطح
تعریف توان
محاسبه عبارت توان دار
ساده کردن عبارت های توان دار
جذر و ریشه
پاره خط جهت دار (بردار)
بردارهای مساوی و قرینه
مختصات
بردار انتقال
جمع آوری و نمایش داده ها
نمودارها و تفسیر نتیجه ها
احتمال یا اندازه گیری شانس
احتمال و تجربه
اساتید دوره
مهدی دهقان

سوابق اجرایی:
- تدریس در موسسات معتبر آموزشی
- مولف درس آزمون ریاضی هفتم انتشارات مبتکران
- مولف درس آزمون ریاضی هشتم انتشارات مبتکران
- مولف درس آزمون ریاضی نهم انتشارات مبتکران
- مولف کتاب گنجینه هشتم انتشارات مبتکران
- عضو گروه مولفان درس آزمون ریاضی دهم انتشارات مبتکران
 

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید